//

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
47 นิคม 15 จังหวัด


ภาคเหนือ
พิจิตร
- นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate - Phichit)
ลำพูน
- นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
- นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)

ภาคกลาง และภาคตะวันออก
กรุงเทพ
- นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (Anya Thani Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (โครงการ 2)
ปทุมธานี
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)
ฉะเชิงเทรา
-
นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)
- นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)
ชลบุรี
- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (Hemaraj Chonburi Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata Nakorn Thailand)
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
- นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ปราจีนบุรี
- นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)
- นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เพชรบุรี
- นิคมอุตสาหกรรมบริการ เพชรบุรี (Service & Tourism Industrial Estate)
พระนครศรีอยุธยา
- นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า (Hi-Tech Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา (Bangpa-in Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (Saharattana Nakhon Industrial Estate)
ราชบุรี
- นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)
ระยอง
- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate - Map Ta Phut)
- นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง (Phadaeng Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)
- นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
- นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)
- นิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)
ประจวบคีรีขันธ์
- นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)
สมุทรปราการ
- นิคมอุตสาหกรรมบางปู (Bangpoo Industrial Estate) 
- นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
สมุทรสาคร
- นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)
สระบุรี
- นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี (Kaeng Khoi Industrial Estate)
- นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)

ภาคใต้
สงขลา
- นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา (Southern Region Industrial Estate)
ปัตตานี
- นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม