//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)
ผู้บริหาร: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 60 หมู่ 4 ถ.ซุปเปอร์-ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 5358 1050, 0 5358 1061    โทรสาร: 0 5358-1060
พื้นที่โครงการ: 

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด ก-ต
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด ถ-ฝ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด พ-ล
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด ว-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม