//

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

หอพักในนิคมอุตสาหกรรม (Apartment Industrial Estate)

หอพักในนิคมอุตสาหกรรม (Apartment Industrial Estate)
จังหวัดพิจิตร
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate - Phichit)
จังหวัดลำพูน
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)
จังหวัดกรุงเทพฯ
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (Anya Thani Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (โครงการ 2)
จังหวัดปทุมธานี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)
จังหวัดชลบุรี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (Hemaraj Chonburi Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata Nakorn Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
จังหวัดปราจีนบุรี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
จังหวัดเพชรบุรี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมบริการ เพชรบุรี (Service & Tourism Industrial Estate)
จังหวัดอยุธยา
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า (Hi-Tech Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา (Bangpa-in Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (Saharattana Nakhon Industrial Estate)
จังหวัดราชบุรี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)
จังหวัดระยอง
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate - Map Ta Phut)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง (Phadaeng Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (Amata City Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)
จังหวัดสมุทรปราการ
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (Bangpoo Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
จังหวัดสมุทรสาคร
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial
Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)
จังหวัดสระบุรี

- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี (Kaeng Khoi Industrial Estate)
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)
จังหวัดสงขลา
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา (Southern Region Industrial Estate)
จังหวัดปัตตานี
- หอพักในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม