//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า (Hi-Tech Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า อยุธยา (Hi-Tech Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2532
บริหารโดย: Thai Industrial Estate Corp., Ltd.
ที่อยู่: 99 หมู่ 5 ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 59-60 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3535 0144-5    โทรสาร: 0 3535 0146
อีเมล์: industrialpark@industrialpark-th.com     เว็บไซด์: www.industrialpark-th.com
พื้นที่โครงการ: 2,150 ไร่
- Export Processing Zone (EPZ) 650 ไร่
- General Industrial Zone (GIZ) 850 ไร่
- Commercial, Residential and Common 650 ไร่

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า อยุธยา
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า อยุธยา หมวด ก-ถ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า อยุธยา หมวด ท-ป
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า อยุธยา หมวด ผ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม