//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2554
บริหารโดย: บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ที่อยู่: ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: 0 2274 1673-4    โทรสาร: 0 2274 1675
เงินลงทุน: 3,240 ล้านบาท
พื้นที่โครงการ: 2,442 ไร่
- เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โรงงานที่ตั้งภายในนิคมต้องเป็นโรงงานที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย เมืองยาง
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย เมืองยาง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม