//

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัทประกันภัยรถยนต์

- บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 421, 423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2502-2999 Fax. : 0-2502-2955
http://www.kamolinsurance.com
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0 2285 8888, 0-2677-3777 Fax. 0-2677-3737-8, 0-2285-8063
http://www.bangkokinsurance.com
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1122 เคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2302-0111, 0-2624-1111  Fax. 0-2624-1234
http://www.kpi.co.th
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0-2643-0280-92 Fax. 0-2643-0280-9-4
http://www.rvp.co.th
- บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2624-1000 อัตโนมัติ  Fax. 0-2238-0836-8
http://www.qbe.co.th E-mail: info.thai@qbe.com
- บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2635-1555  Fax. 0-2635-1298-9
http://www.kskinsurance.co.th E-mail: info.thailand@kskgroup.com
- บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2276-1024 Fax. 0-2275-4919
http://www.charaninsurance.com
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0-2685-3828 Fax. 0-2685-3830, 3834
http://www.generali.co.th E-mail: info@generali.co.th
- บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 4 - 5 ถนนพระราม 4 ข.พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. 0 2648 6666  Fax. 0 2661 3774-5, 9961
http://www.cpyins.com E-mail: webmaster@cpyins.com
- บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2231-2640-50 Fax. 0-2231-2653-4
http://www.chubb.com
- บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
36/68-69 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนอโศก ข.คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. 0-2261-3680-9, 0-2259-3718-9  Fax. 0-2261-3690, 0-2259-1402
http://www.chinains.co.th/
- บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0-2651-5995 Fax. 0-2650-9720
http://www.cigna.co.th
- บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel.0-2686-8888, 0-2686-8889  Fax. 0-2686-8601-2
http://www.tokiomarine.co.th E-mail: info@tokiomarine.co.th
- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
63 อาคารธนาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2248-0059, 0-2643-2900 Fax. 0-2248-7850, 0-2248-7873
http://www.dhipaya.co.th E-mail: webmaster@dhipaya.co.th
- บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Tel. 0-2670-4444, 0-2280-0985-96 Fax. 0-2280-00399, 0-2281-2445
http://www.deves.co.th E-mail: dvsins@deves.co.th
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0-2613-0100 Fax. 0-2652-2872
http://www.thaiins.com E-mail: tic@thaiins.com
- บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กทม.10310
Tel. 0-2642-3100  Fax. 0-2642-3131
http://www.thaihealth.co.th E-mail: info@thaihealth.co.th
- บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34 ซอย สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110
Tel. 02-253-4141, 02-253-4646 Fax. 0-2253-0550, 0-2253-0606
http://www.thaipat.co.th e-mail contact@thaipat.co.th
- บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0-2555-9100  Fax. 0-2955-0150 - 1, 0205
http://www.scsmg.co.th E-mail: samaggi@samaggi.co.th
- บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2246 9633-54 Fax. 0 2246 9660-1
http://www.thaipaiboon.com E-mail: communic@thaipaiboon.com
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
223/1ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2256-6822, 0-2651-4222  Fax. 0-2256-6565, 6832
http://www.thaire.co.th E-mail: mailbox@thaire.co.th
- บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
126/2 อาคารไทยศรีประกันภัย ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Tel. 0-2878-7111, 0-2860-8001 Fax. 0-2439-4848
http://www.thaisri.com E-mail: info@thaisri.com
- บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2630-9055 , 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย) Fax. 0-2237-4621, 0-22374-4624
http://www.tsi.co.th e-mail webmaster@tsi.co.th
- บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2 - 3, 5 | 999/2 ชั้น 4 | 999/3 ชั้น 4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 0-2308-9300  Fax. 0-2308-9333
http://www.thanachartinsurance.co.th
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel 0-2636-7900, 0-2238-5058 Fax. 0-2636-7997-9
http://www.navakij.co.th
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ข.บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. 0-2911-4488, 0-2911-4567  Fax. 0-2911-4477-8
http://www.namsengins.co.th
- บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
65/142-143 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 ข.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2245-9988  Fax. 0-2248-7109
http://www.newindia.co.in/
- บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 21, 22 และ23 ถนนพระราม 1 เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
Tel. 0-2649-1000 Fex.0-2263-6422, 1208, 1210
http://www.aig.com
- บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2233-6920-9, 0-2238-4000, 0-2238-4111  Fax. 0-2236-7861
http://www.bui.co.th E-mail: bui@bui.co.th
- บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บูพาสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮาส์ สีลม (คอนแวนต์) 38 อาคารคิงเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel. 0-2234-7755 Fax. 0-2632-0661, 0-2234-5667
http://www.bupa.co.th
- บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
51/19 หมู่8 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-591-9577, 02-591-5552 โทรสาร: 02-591-9607
http://borirak.com e-mail : contact@borirak.com
- บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
26/5-6 ชั้น 1, 26/10-11 ชั้น 4, 26/16-17 ชั้น 6, และ 26/18-19 ชั้น 6 อาคารอรกานต์ ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2250-0575-9, 0-2254-7850-9  Fax. 0-2253-3701, 0-2253-3701, 4222
http://www.safety.co.th E-mail: webmaster@safety.co.th
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2248-0900, 0-2644-6400 Fax. 0-2248-4575, 4975, 4406
http://www.thaivivat.co.th
- บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0-2585-9009 Fax. : 0-2911-0993
http://www.phutthatham.com
- บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารปัญธานีทาวเวอร์ ชั้น 21 เลขที่ 127/26 ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2295-3434 Fax. 0-2295-3933
- บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
90/26-27 ชั้น 11, 90/50-51 ชั้น 18 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2676-9888 Fax. 0-2676-9898
http://www.falconinsurance.co.th E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
- บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4-4/1อาคารชโลบล ซ.พระรามเก้า 43 ถ.เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. 0-2290-0544  Fax. 0-2720-1128-9
www.phoenix-ins.co.th
- บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 ตึกสาทรซิตี้ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0-2679-6165 - 87  Fax. 0-2679-6209 - 14
http://www.ms-ins.co.th
- บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา ข.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2640-7777 Fax. 0-2640-7799
http://www.mittare.com E-mail: webmaster@mittare.com
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถนนรัชดาภิเษก ข.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. 0-2290-3333 Fax. 0 2276 2033
http://www.muangthaiinsurance.com E-mail: info@muangthaiinsurance.com
- บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
411 อาคาร U Tower ชั้น 1,6,7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 02-7308399
- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2223-0851 ,0-2224-0996,0059, 0-2-641-3500-80 Fax. 0-2224-1071, 9876, 0-2641-3599
http://www.viriyah.co.th E-mail: info@viriyah.co.th
- บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
898 ตึกเพลินจิต ชั้น 18, โซน A ถนนเพลินจิต ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-657-2555 Fax. 02-657-2500
http://www.sagi.co.th
- บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ เลขที่ 990 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2636-2345-52, 2333, 2345  Fax. 0-2636-2308, 2340-10, 2450
http://www.sompojapanthai.com E-mail: info@sompojapanthai.com
- บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 44/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0-2202-9500  Fax. 0-2202-9555
http://www.scil.co.th E-mail: siamcityinsurance@scil.co.th
- บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารสหนิรภัย 462/1-5 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2223-2019 Fax. 0-2236-1211, 0-2236-1300
http://www.union-insurance.com E-mail: info@union-insurance.com
- บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
259 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. 02-221-4373, 0-2222-9391, 0-2223-219 Fex.0-2622-6621, 0-2225-1623
http://www.upp.co.th E-mail: itcenter@upp.co.th
- บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2541-5050ม 0-2792-5555ม 5560 Fax. 0-2541-5170,4602, 4036
http://www.asset.co.th E-mail: praic@asset.co.th
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. 0-2378-7000 ต่อ 8121-2 Fax. 02-377-3322
http://inet1.smk.co.th/internet/th/ Email : hr@smk.co.th
- บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั้นแนลแอสชัวรันซ์ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2352-5888 Fax. 0-2352-5889
http://www.aia.co.th E-mail: th.customer@aia.com
- บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวง.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 02-638-9000 Fex. 0-2638-9050, 3030 http://www.allianzcp.com
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G - 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2631-1311 Fax. 0-2237-7409
http://www.seic.co.th E-mail: jirapat@seic2000.com, rawipong@selic.co.th
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา ข.ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0-2247-9261-75 Fax. 0-2247-6590,0-2246-5030
http://www.indara.co.th E-mail: contact@indara.co.th
- บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2254-9977  Fax. 0-2250-5277, 0-2256-0778
http://www.aii.co.th E-mail: webmaster@aii.co.th
- บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นที่ 26– 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
Tel. 0-2611-4040 Fax. 0-2636-1080
http://www.aceinsurance.co.th E-mail: acethailand@ace-ina.com
- บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2788-8888 Fax. 0-2318-8550
http://www.msig-thai.com
- บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
292 ถนนเยาวราช ข.สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. 0-2224-0056 0-2224-4727-35 Fax. 0-2221-1390, 0-2222-0544
http://www.erawanins.com E-mail: eichotline@erawanins.com
- บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1168/67 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 0-2679-7600 Fax. 0-2285-6383
http://www.axa.co.th E-mail: axathai@axa-insurance.co.th
- บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 14-15,17 ซ.สุขุมวิท 23(ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. 0-2661-6000  Fax. 0-2665-2728ม 0-2639-3919
http://www.lmginsurance.co.th
- บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหง ข.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. 0-2732-3671-4 Fax. 0-2374-4070
http://www.osi.co.th E-mail: data@osi.co.th
- บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1อาคารกรุงเทพประกันภัึย/YWCA
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2677-3999 Fax. 0-2677-3978-9
http://www.aioibkkins.co.th e-mail pr@aioibkkins.co.th
- บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. +66 2649 1999  Fax..+66 2649 1998
http://www.aig.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม