//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางนาแก๊ส    
3131/95 ซอย 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมใจ  ดาณีสมัน   
30/1 ซอยรามคำแหง 131 แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้อยตรี ขจรกิตติ์  ปรัชญ์วรกิตติ์   
4/768  หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นาย นิพนธ์  เฮงตระกูล   
56/156 หมู่ที่ 4 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นาย สุรศักดิ์  ศรีมงคล   
99/197 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยแก๊ส   
25/14 หมู่ที่ 9  ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเสาวลักษณ์  เอี่ยมพรชัย   
60 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาววิไล  ฉวีวรศักดิ์   
111 ซอยรามคำแหง 54 ถนนรามคำแหง   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางธาริณี  ตันติไพบูลย์   
36/287  ซอยเลียบคลองสอง 30 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจิรศักดิ์  วรญาณศรี   
139/10  ถนนร่มเกล้า    แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบัติ ไตรยปัญจวิย์    
180 ถนนเตชะวนิช  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประทีป ปัญจะผลินกุล    
55/35  ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสมจิตต์ สงวนดีกุล    
5/8  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชัยวัฒน์ ลิมปวัชรพงศ์   
3/62  ถนนโชคชัยร่วมมิตร วิภาวดี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชวลิต เสือเอก     
108/51 หมู่ที่ 3  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญชู สุภัทรดิลกกุล   
100/79-80  ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอาภรณ์ รักศีลธรรม    
13/13  ซอยพหลโยธิน35  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- สิบตรีกำธร ธรรมภารา    
230/7 หมู่ที่ 1  ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสมจิตต์ วชิรวณิชกิจ    
27/2  หมู่ที่ 3  ถนนรามอินทรา  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบุบผา ชุติสุนทรากุล    
9/53  หมู่ที่ 6  ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธีรพงษ์ จงกลสุวรรณ   
26 ม.3  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประมุข วุฒิดิลกประพันธ์   
190/2-3  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนพรัตน์ รักศักดิ์    
329/12  ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวณัฐวรรณ ลิ้มรัตน์    
88/41  ถนนเทศบาลประชาสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ปิโตรเลียมแก๊สบริการ จำกัด   
1669/35  ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ส.นวลจันทร์ (สาขา 1) จำกัด   
51/197 หมู่ที่ 2  ถนนสุคนธสวัสดิ์  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒน์แก๊ส    
812/2-3  ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวไทยแก๊ส    
69/8  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปมาแก๊ส    
225/227  ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวัตรแก๊ส   
793/3-4  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวศิริพร  ภู่จินดา   
317  ถนนนครไชยศรี   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรวิน    
34/47 หมู่ที่ 13 ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญทรัพย์   
28/120 หมู่ที่ 1  ถนนวัดลาดปลาเค้า  แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติแก๊ส    
33/1 หมู่ที่ 10  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลัดดาแก๊ส    
51/63  ถนนรามอินทรา  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสินแก๊ส   
615  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังหินแก๊ส    
6/5 หมู่ที่ 11  ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกื้อกูลแก๊ส   
9/41  ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเตือนใจ สิทธิรังษีนภา    
52/56 หมู่ที่ 4  ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางกรนันท์ วงศ์เถลิงศักดิ์    
520/26  ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางรัสมี ลิมป์สุวรรณคีรี   
8 หมู่ที่ 3  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะพานใหม่แก๊ส    
108-30-31 หมู่ที่ 7  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสารีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวมณฑาทิพย์ มะณี    
158/1  ซอยริมคลองสามเสน  ถนนราชวิถี  แขวงสามแสน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตตินันท์ วสุวาณิช    
899/7  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอวยชัย ลิมปนะสุคนธ์    
57/100  ซอยภาวนา  ถนนลาดพร้าว 41  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางชุษิณภัค ฉินวิจิตร    
54/4-5 หมู่ที่ 2  ถนนรัตรโกสินสมโภชน์  แขวงออเงิน เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธเนศ ลดาวิจิตรกุล    
134/171 หมู่ที่ 5  ถนนรามอินทรา-ท่าแร้ง  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนุชา บุญยาธิษฐาน    
911/5 โซน B2 ห้อง 5 ภายในตลาดวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาย อ่อนพลับ    
154-156  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางชมนาด นันท์สวัสดิ์    
1753/31  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรังษี เชื้อถาวร    
32/65 หมู่ที่ 8  ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด   
8/5 หมู่ที่ 8 ถนนนวลจันทร์   แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวธนสรวง  ลัมมบัญญ์    
110  ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุกัญญา เพ็ชรช้าง    
1618/2  ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประวัติ ภูอวด    
33/193 หมู่ที่ 8  ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางรัชนี โชติรัตน์    
117/2  ซอยองครักษ์ 13  ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจุฑามาศ เลื่อนผลเจริญชัย    
3/15  ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเบญจพร  ทองพูล    
428/13 หมู่ที่ 4  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอัครชัย ปรักกมะกุล   
201/297 หมู่ที่ 3  ซอยวิภาวดีรังสิต 64  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต๋วแก๊ส    
437/128 หมู่ที่ 4   ถนนพหลโยธิน5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนรินทร์  จงกลสุวรรณ   
43/559  หมู่ที่ 3  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวิภา  วิชิตพงษ์   
9/41 หมู่ที่ 4  ถนนโกสุมสามัคคี  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุวรรณา  วิสิษฐศาสตร์   
75/6  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นาวาอากาศโท อำนวย วงศ์ปิ่นแก้ว   
119/8  หมู่ที่ 5   แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมโภช  พงษ์ศุภกิจขจร   
39 หมู่ที่ 9 ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชรินทร์  น่วมขยัน   
1/545 หมู่ที่ 8  ซอยนวลจันทร์ ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ถนอมมิตร แอล.พี.จี. จำกัด   
129/196-7 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมนึก หิรัญรัตนากร    
100/388 หมู่ที่ 16 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเกรียงศักดิ์ วัชรประภาพันธ์    
162/17 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจารุ วิริยะรัตน์ศักดิ์    
115/9 หมู่4 ถนนสุขาภิบาล2  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางกาญจนา ตันฑกิจ    
2/2 ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท103  แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายไพฑูรย์ อึ้งอโนทัย    
405 -7ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาย มานะสัมภวงศ์    
19/219 หมู่5 ถนนสุขาภิบาล1  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท นานาเพิ่มพูน จำกัด   
6/2 ซอยเจริญใจ ถนนเอกมัย(สุขุมวิท63)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวันชัย เจียระไนพันธุ์    
103 ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทวีสิทธิ์ ชูสุวรรณ    
14/7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซอยศูนย์วิจัย  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบรรลือชัย จิระวุฒิสกุลโรจน์    
4095 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางกานดา ปริญญาเปรื่อง    
23/27-28 ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุชาดา ชูชัยวัฒนา    
479/34 ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวารี เวียงวังชัย    
21/202-203 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท แสงอุทัยปิโตรเลียม จำกัด   
2098/232 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท พ.ปิยะวรรณ จำกัด   
1948 ถนนสุขุมวิท60  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวสันต์ รัตนสินชัย    
62 ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอุบล เล็กประทุม    
13/104-105 ถนนสุขาภิบาล1  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวรุ่งฤมล  ตติยตฤษณา    
31/13 ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิโรจน์ ศิริสุขกิจ    
8/83 ถนนสุขุมวิท 103 อุดมสุข หมู่ที่ 16  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวิตรี พรหมพระศร    
47/2 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล3  แขวงสะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาย ตั้งเทียนชัยชนะ    
324 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบุษบา ล้ำเลิศธรรม    
14/70 ซอยรามคำแหง 174  ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวจำเนียร อนุพรพิมลกุล    
138/19 หมู่ที่ 3 ถนนบุรีภิรมย์  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบุญเทียม ไชยพัฒนะพฤกษ์     
2737 ซอยโชคดี ถนนพระราม4  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเบนฑูรย์ ตันติไพบูลย์    
59/111 หมู่ที่ 4 ซอยหมู่บ้านแสนนคร แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเอกชัย เอิบโชคชัย    
5/183 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9  แขงงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสัญญา บุญมา    
99/20 ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร     
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอุทัยวรรณ สมเจริญวัฒนา    
18/5 หมู่ที่ 1 ถนนอ่อนนุช  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอุบล อมรเฉลิมวิทย์    
462/12 ถนนพระราม3(นางลิ้นจี่)  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชัยรัตน์ เอนกศักยพงศ์    
101/4 ถนนร่มเกล้า  แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเริงฤทธิ์ นันทนาจารย์กุล    
232 ถนนสุขุมวิท101  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาย วรเนติโพธิ์    
396 ถนนสุขุมวิท81 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสมใจ มณีศักดิ์สมบูรณ์    
202/26 ถนนสุขาภิบาล3  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์ ตั้งอรุณสันติ    
58/7 ถนนสุขาภิบาล1 หมู่บ้านอมรินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท สามชัยดีแก๊ส  จำกัด   
92/2 ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนชแก๊ส    
99/28 หมู่ที่ 16 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์แก๊ส    
74/14 ซอยจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ชวกิจเจริญ 42 จำกัด   
2085 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท กาญจนาคมแก๊ส  จำกัด   
3/10 ซอยพหลโยธินซอย2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท  ส.นวลจันทร์แก๊ส  จำกัด   
40/472 หมู่ที่ 10 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยแก๊ส จำกัด   
24 ซอยอ่อนนุช40 ถนนสุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด   
349 ซอยสุขุมวิท63(ซอยเอกมัย) ถนนสุขุม แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางยลระวี ชยชัชวาล   
625/1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วรธำรง    
1961/13 ถนนพระราม 4 แขวงสวนลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.ไทยรุ่งเรือง    
199/1 ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมแก๊ส    
30/3 ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรแก็ส    
1/2-3 ซอยหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถนนสุขุ แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแก๊ส    
420/9 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉินวิวัฒน์    
365 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวห้วยขวางแก๊ส     
3076-8 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัพพลายส์คลองเตยแก๊ส    
2329/43-44 ถนนพระราม 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เตาทองแก๊ส    
2044/29 ถนนจัทน์ แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองขวัญแก๊ส    
48/3 หมู่ที่ 13 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แก๊ส    
2092 ถนนจัทน์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ศ.พัฒนาแก๊ส    
309/31 ถนนพัฒนาการ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ยงชัยศิริแก๊ส  จำกัด   
522/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทิพย์โชคชัย    
72/23 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลปิโตรเลียม     
245 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศ.สยามแก๊ส    
1913 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุทิน ศรัทธาพร    
25/4 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอภิชัย  พจนานุภาพ    
27/624 (96) ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบริสุทธิ์ ชุมดี    
69 หมู่ที่ 3 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกรกิจ กฤตยานุกูล    
117/26 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวมณี นิติวดีลักษณา    
2717/2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวธัญญาภรณ์ ฟักแฟ    
104/26 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที อวยชัย    
1,3 ซอยลาดกระบัง 6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเสาวนีย์ นุราช    
9/71 หมู่ที่ 3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรพล ศรีสมุทร    
140 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิจจา  สุวรรณะ    
47/333 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุวรรณ แสงทอง    
30/32 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวทิพย์อุไร เหมไพบูลย์    
408 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเสาวคนธ์ เจริญสมัย   
300/2 ถนนลาดพร้าว 87  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางลูกอิน นวตระกูลพิสิษฐ์    
383 ถนนลุขุมวิท ซอยพึ่งมี  ตำบลบางจาก  อำเภอพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ชัยสุรัตน์ จำกัด   
7/11 ถนนบางกอกน้อย-นครไชยศรี  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ชัยสิทธิ์แก๊ส จำกัด   
22/97 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมคำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเงินแก๊ส    
54/32 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2  แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีปิโตรเลียม    
1498/8,1498/9 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ประชาแก๊ส จำกัด   
381/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท อรุณอมรินทร์แก๊ส จำกัด   
3 ถนนอรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ศรีสุริยาแก๊ส จำกัด   
92/10 ถนนหลานหลวง  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เจริญนครปิโตรเลียม จำกัด   
1635-1641 หมู่ที่ 10 ถนนเจริญนคร  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญแก๊ส   
1283 ถนนจันทร์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นหลุยส์แก๊สและการเกษตร   
607 ซอยเซ็นหลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรแก๊ส    
1668/13 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สี่พระยาแก๊ส   
426 ถนนสี่พระยา  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรทองแก๊ส    
11/113 ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท รุ่งเจริญอ๊อกซิเย่น จำกัด   
166 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนครปิโตรเลียม    
154/3 ถนนมไหสวรรค์  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามแก๊ส    
402 หมู่ที่ 10  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยดาวคะนอง    
1328/1-2 ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางไผ่ปิโตรเลียม   
159/14 ถนนเพชรเกษม  แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาแก๊ส    
72 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินแก๊ส    
331/1ซอยแก้วฟ้า ถนนสี่พระยา  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก๊าซ    
45/18 หมู่ที่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาพรแก๊ส    
27/35-36 ถนนสุขาภิบาล1  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระแก๊สปิ่นเกล้า    
406/12 ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวี เทคนิคแก๊ส    
122/91-92 ถนนดาวคนอง-จอมทอง  แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามแยกแก๊ส    
54/20 หมู่ที่ 2 ถนนสายบางแวก  แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญชัยแก๊ส    
253 หมู่ที่ 11 ซอย 19 ถนนสวนผัก  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลิ่งชันแก๊ส    
21/11 หมู่ที่ 2 ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ ศุภางคะรัตน์   
277/3 หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.แก๊ส   
56/18-19 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตแก๊ส   
38/115 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก. มานะ-ธีระกรแก๊สบริการ    
32/11-12 ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวทิพย์วรรณ โรจนสถาพรกิจ    
13 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์ เอี่ยมทักษิณ   
209 ซอยเทิดไทย 33  แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวอัญชลี แพเจริญชัย    
209/9 หมู่ที่ 15 ซอยเพชรเกษม48 แขวงบางด้วน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวเองยี่ แซ่เตียว    
952 ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมหมาย ผลจิตจำรูญ     
35/135 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายไพโรจน์ โรจน์พรสิน     
76-78 ถนนเจริญนคร  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณพล สติมานนท์    
1056 ซอยเกษม ถนนเจริญนคร  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางมะลิวัลย์ ใจเย็น    
88/979 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม2  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุธี แซ่ตั้ง    
22/5 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางศิริพร เลิศปิติภากร    
97 หมู่ที่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสายฝน พฤกษนันท์    
38 ซอยพุทธบูชา 28 ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประเสริฐ ลัพธ์เลิศกิจ    
441/4 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์26 ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธีระ เลี้ยงบำรุง    
95/11 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวชูพรแก๊ส    
58/812 หมู่ที่ 10 ถนนพระราม2  แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนมะลิแก๊ส   
74 ถนนยุคล 1  แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงศ์สิษฐ์  กิจเจริญวงศ์    
26/75 หมู่ที่ 4  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินแก๊ส    
377 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรุจิภาส แสงเจริญธนา   
141 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแวกปิโตรเลี่ยม    
31/244 หมู่ที่ 7 ถนนบางแวก  แขวง บางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามไทยแก๊สบริการ    
743/4 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจตุภรณ์  สินธุชัย    
165 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรพล  รักษาธรรมเจริญ   
55/18  หมู่ที่ 4  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวณัฎฐกัญญา  พุดปา   
288/133 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ 64 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิโยแก๊ส   
1072-1074 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสันติโชค  ใจมั่น   
63/127  หมู่ที่ 1 ซอยเทียนทะเล 16  ถนนบางขุนเทียน  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบัติ  ภูโอบ   
104/92  หมู่ที่ 6 ซอยพระราม 2-69  ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอนัน  สังข์ศรี   
9/227  หมู่ที่ 1 ซอยสะแกงาม 35/2  ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวฉัตรชนก  วงษ์สยาม   
99/92  หมู่ที่ 4  ถนนบางกระดี่  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบัญญัติ  บัวส่อง   
81/32 หมู่ที่ 9  ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายมานพ  สุดภวา   
11/4  หมู่ที่ 2 ถนนทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสิริการย์  จึงสวัสดิ์   
96/731 หมู่ที่ 7 ซอยหมู่บ้านพิศาลท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติสุข  ธัมกิตติคุณ   
48/1006 หมู่ที่ 7 ซอยดีเค 20  ถนนกาญนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวรา  วานิ   
666/4 หมู่ที่ 1  ซอยประชาอุทิศ 69  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปัญญา  เชื้อกิจตระกูล   
69  ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายไพศาล  ศิริพนาโรจน์   
525  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบรรเจิด  กลิ่นขจร   
527/34  ถนนจรัญสนิทวงศ์   แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธนาชัย  รัตนกิจโกศล   
54/219  หมู่ที่ 9   ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุวรรณ  จงประสิทธิ์     
39/9-10  หมู่ที่ 2   ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายโสภณ  พานิชศุภภรณ์   
59/1  หมู่ที่ 8  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปราโมทย์  อิงพงษ์พันธ์   
604/83  หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุภัทรา สืบจันทร์    
1011/15-16 ถนนสุขุมวิท71  แขวงคลองตัน  เขตคลองตัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประกิต อภิราชจิตร    
376 ถนนสุทธิสารแยก1  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิบูลย์ ฉินวิจิตร    
50 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาติ องุ่นศรี    
391 ถนนท่าดินแดง  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิศิษฐ์ เลิศพุทธิกุล   
466 ถนนมังกร  แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบัญชา วงศ์ศรีกุล    
26/93-4 ถนนเอกชัย 73  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์ เลิศปิติภากร    
166/34 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ 26  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์ เอื้อโอภาพัฒน์    
23/63 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรศักดิ์ สถิตย์พร    
53/204 ถนนเพชรเกษม 81  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางมุยเซียม วิไลเลิศประดิษฐ์    
980 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสงวน เจิมแพทย์จรรยา    
365-367 ถนนตะนาว  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุมาลี ภิสัชเพ็ญ    
113-115 ถนนมหรรณพ  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพนม แซ่หลี    
69/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงษ์ชัย วัชรรัตนพล    
3487/11ถนนสมเด็จเจ้าพระยา  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณรงค์ศักดิ์ ล้วนศรีติสกุล   
157/12 ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทัศนะ จตุพรวรรณ    
338 ซอยเทิดไท 19  ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอัมพร สารพงษ์     
154/2 ถนนอิสระภาพ  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชัยวัฒน์ ซอกาญจน์   
39/561 หมู่ที่ 6 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรุ่งชัย ว่องกระจ่างชัย    
110/991 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเนาวรัตน์ ผจงวิริยาทร    
198/121 ถนนเทอดไท  แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสวรรค์ แสงระยับ    
1/43-44 ถนนบางขุนเทียน  แขวงบางบอน  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางรัศมี แซ่เล้า   
67-67/1  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางศิริรัตน์ เหมรัตนธร    
253 หมู่ที่ 8  ถนนประชาอุทิศ  แขวงราษฏร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรชัย สุทธิวิชัยวัฒน์   
59/74 ซอยหลังวัดสุทธิ ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนงเยาว์ พรมมา   
309 หมู่ที่ 3 ถนนราษฏร์บูรณะ  แขวงราษฏร์บูรณะ  เขตราษฏร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปราโมทย์ ปัถวีเสถียร    
44/10 หมู่ที่ 3 ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปัญญา สนั่นเอื้อ    
261/340 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางกมลา พุฒซ้อน    
382 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางดวงใจ สุทธินนท์   
77/7 หมู่ที่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเริงศักดิ์ วิมุกตะลพ    
61/1 หมู่ที่ 6 ซอยประชาอุทิศ105 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุกิจ ใจตรง   
39/109 หมู่ที่ 4 ซอยพระราม2 ถนนพระราม2  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุวรรณี ประสานบุญเลิศ     
830/63 ถนนเจริญกรุง 67  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทวีศักดิ์ ชูวงศ์   
624/9 ถนนริมคลองชักพระ  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณัฐวุฒิ สุรีย์พงษ์    
544/46 ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเมธี เอกวนาพร    
877ซอยวานิช2 ถนนเจริญกรุง22(ซอยวานิช 2)  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประชา ปัญจผลินกุล    
170/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุนทร กิ่งไทรงาม    
14/373หมู่ที่ 10 ถนนธนบุรี-ปากท่อ  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายภูรี พชรชยชัชวาล   
481/232  ซอยวัดเพลงวิปัสสนา ถนนจรัลสนิทวงศ์   แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุทธิศักดิ์ สอนวิไลกุล     
453/1 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ79 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรชัย วิเศษนิมิตชัย    
844/17 ถนนประดู่ 1  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหนาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวจันทนี  รักศิลธรรม   
13/11-12 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านทวีทรัพย์   
25  ซอยรามคำแหง 24(สิริถาวร)  ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านดีพร้อมแก๊ส   
9/179  หมู่ที่  2  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองค้างพลู  เขตหนองพลู  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวรากรแก๊ส   
104/273-4  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านดีดีแก๊ส   
1/9-10  หมู่ที่  14  ถนนบางบอน 3  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านประเสริฐ์แก๊ส   
441/4  หมู่ที่  2   ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านไทยประสานแก๊ส   
830/63  ซอยเจริญกรุง 67  ถนนเจริญกรุง  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสืบทรัพย์แก๊ส   
88/50  ซอยกำนันเม้น  ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศรีจันทร์   
17/21  หมู่ที่  7  ซอยเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพีทีทีแก๊สแอ๊ดวานซ์   
42/62-63  หมู่ที่  2    แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเอี่ยมจิตรแก๊ส   
26/85-86  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านตากสินแก๊ส   
276  ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน  SK แก๊ส   
40/685  หมู่ที่  6  ซอยเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปิ่นทองแก๊ส   
67/36  หมู่ที่  8  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศิริแก๊ส   
112/1686  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านมงคลแก๊ส   
115/9  หมู่ที่  4  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านลาดกระบังแก๊ส   
18/5  หมู่ที่  1  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสินธานี  2  แก๊ส     
82/59  หมู่ที่  3  ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพีแอนด์บีแก๊ส   
99/11-12  หมู่ที่  9  ถนนฉลองกรุง  แขวงลำปลาทิว   เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านโพธิ์แก้วแก๊ส   
4928  ซอยลาดพร้าว   ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน เค.ซี.แก๊ส   
48/372  หมู่ที่  4    แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพัฒนาแก๊ส   
98  หมู่ที่  12  ซอยรามคำแหง 187  ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านนิพนธ์แก๊ส   
56/156  หมู่ที่  4  ถนนพระยาสุเรนทร์  แขวงบางขัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอารีแก๊ส   
2737  ถนนพระราม 4  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแสงเจริญชัย   
2717/2  ถนนพระราม  4  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.บางแวกปิโตรเลี่ยม   
31/244  หมู่ที่  7  ถนนบางแวก  ตำบลบางแวก  อำเภอภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านใช้เพียรค้าแก๊ส   
624/9  ถนนริมคลองชักพระ  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.ธนบุรีปิโตรเลียม   
1498/8-9  ซอยจรัญสนิทวงศ์  13  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงท่าพระ  เขตบางใหญ่  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ว.เจริญพาณิชย์   
54/1  หมุ่ที่  9  ถนนฉลองกรุง  แขวงลำปลาทิว   เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจี่ยไท้เซ้ง   
196/77  หมู่ที่  5  ซอยพรทิพย์  ถนนหลวงแพ่ง  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านถนอมแก๊ส   
37  หมู่ที่  2  ซอยอถดมสุข  ถนนสุขุมวิท  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอู่ทองแก๊ส   
200/11  หมู่ที่  1  วอยพรทิพย์  ถนนหลวงแพ่ง  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ช.ร่วมใจแก๊ส   
32/3  หมู่ที่  8  ถนนราษร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ส.เจริญทรัพย์   
60/6  หมู่ที่  4  ถนนคุ้มเกล้า  แขวงลำปราทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแตงโมแก๊ส   
101/1  หมู่ที่  7  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจริญทรัพย์แก๊ส   
101/956  หมู่ที่  7  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอรุณพาณิช   
544/49  ถนนไผ่เงิน  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านณรงค์ชัยแก๊ส   
500/3  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอโศกวัฒนาแก๊ส   
85  ซอยสุขุมวิท  21  (อโศก)  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอี่ซี่แก๊ส   
139/10  หมู่ที่  5  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปรีดาแก๊ส   
285  หมู่ที่  5  ถนนกรุงเทพฯชลบุรี  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศรีสว่างแก๊ส   
18  ถนนนิมิตรใหม่  แขวงทรายกองดิน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวีรสุแก๊ส   
20/59  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมหวังแก๊ส   
57  หมู่ที่  2  ซอยธารารมย์  ถนนราชพัฒนา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรุ่งธัญญา   
49/80  หมู่ที่  9  ถนนสุวินทวงศ์  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอารีก๊าซ   
828  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอุดรแก๊ส   
8/2  หมู่ที่  11  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลาซาลแก๊ส   
223  ซอยสายลมนิเวศน์  สุขุมวิท  105  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชัยไพศาล   
24  ซอยลาดพร้าว  64  ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านลักขณาแก๊ส   
4/768  หมู่ที่  4  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านราชาปิโตรเลียม   
1/43-44  หมู่ที่  4  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม   
99/11  หมู่ที่  4  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเอกชัยแก๊ส   
74/94  หมู่ที่  3  ถนนบางบอน  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกิจเจริยแก๊ส   
76/12  หมู่ที่  12  ถนนเทอดไท  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวันดี   
90/17  หมู่ที่  7  ถนนบางขุนเทียน  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเย็นจิตต์แก๊ส   
26/7  ซอยจันทน์  24  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมคิดแก๊ส   
111/3  หมู่ที่  6 ซอยการเคหะ  ถนนพระราม 2  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรัตนากร   
100/338  หมู่ที่   15  ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพี.เอ็ม.แก๊ส   
30/32  ซอยรามคำแหง 60  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพูนสินแก๊ส   
145/247  หมู่ที่  3  ถนนราษฏร์พัฒนา  แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านหทัยราษฎร์แก๊ส   
50/300  หมู่ที่  1 ถนนหทัยราษฎร์  แขวงบางชัน  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวังทองแก๊ส 2   
65  ซอยลาดพร้าว 101  ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ส. ตลาดแดงแก๊ส   
140  ซอยสุขุมวิท  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพรชลัยย์อะไหล่แก๊ส (ฤดีแก๊ส)   
9/97  หมู่ที่  3  แขวงลาดพร้าว  เขตเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศิวพรแก๊ส   
133/3  ถนนวุฒากาศ  แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเย็นบุญ   
65/14  หมู่ที่  6  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพิณทิพย์ พาณิชย์   
107/5  ถนนเพชรเกษม  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจุลพงษ์กิจแก๊ส   
66/212  หมู่ที่ 7  ถนนเทียนทะเล-ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านบางกอกแก๊ส   
99/855  หมู่ที่  7  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านมังกรทองแก๊ส   
32  แขวงสามแสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสุวรรณาแก๊ส   
413/22  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนายา  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านนำชัยแก๊ส   
359  ซอยเทอดไทย  19  (วัดโพธิ์นิมิตร) ถนนเทอดไทย  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพรประเสริฐแก๊ส   
5/44  หมู่ที่  1  ซอยเพชรเกษม  63  ถนนเพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.ปิโยแก๊ส   
1072-1074  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศิริพรพาณิชย์   
16/170  ถนนบางขุนเทียนชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านมติมาแก๊ส   
79/2  หมู่ที่  6  ซอยจอมทอง  19  ถนนจอมทอง  แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านดาวแย้มแก๊ส   
122/299 หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมนึก   
3  ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอินทรารักษ์แก๊ส   
77/60  หมู่ที่  5  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกุลทอง   
21/1  หมู่ที่  1  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านยิ่งเจริญ   
116/639  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกิตติ์ธเนศแก๊ส   
21/71  หมู่ที่  3  ถนนรามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม