//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)
ก่อตั้ง: 1994
บริหารโดย: Hemaraj Land And Development Public Company Limited
ที่อยู่: 112 หมู่ 4 ทางหลวงสาย 331 กม 91.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3895 4543-4    โทรสาร: 0 3895 4545, 0 3895 5291
อีเมล์: marketing@hemaraj.com    เว็บไซด์: http://www.hemaraj.com
พื้นที่โครงการ: 16,747 ไร่
จำนวนโรงงาน:

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม