//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)
หรือนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (Sahaphat Group Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2550
บริหารโดย: บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่: 1/1 หมู่ 4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3254 8600    โทรสาร: 0 3254 8601
พื้นที่โครงการ: 6,400 ไร่
พื้นที่โครงการเดิม
- โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
- โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
- โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
- โรงงานผลิตเหล็กข้ออ้อย
- บริษัท บีเอสเมทัล จำกัด
- บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
พื้นที่โครงการโรงถลุงเหล็ก
จุดเด่น:
- พัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กแห่งอาเซียน หรือเมืองหลวงเหล็กแห่งอาเซียน (Industrial Settlement)
- เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร รวมทั้งเป็นเครือข่าย Logistics ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

รวมรายชื่อนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
- รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม