//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2521
บริหารโดย: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 40 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 0 2326 0221-3, 0 2326 0137, 0 2326 0234    โทรสาร: 0 2326 0220
พื้นที่โครงการ:
จำนวนโรงงาน: 224

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
 - รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด ก-ค
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด ง-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด ฌ-ธ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด น-ฟ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด ภ-ร
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด ล-ฬ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด อ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม