//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2554
บริหารโดย: คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Colliers International Thailand)
ที่อยู่: 444 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ประเทศไทย
พื้นที่โครงการ: 4,048 ไร่
แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
- เขตอุตสาหกรรม  พื้นที่กว่า 2,530 ไร่
- เขตการค้า
- เขตที่อยู่อาศัย
จำนวนโรงงาน: 69

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี หมวด ก-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี หมวด ฌ-ฟ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี หมวด ภ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม