//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย:
ที่อยู่: ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พื้นที่โครงการ: 120 ไร่

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม