//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย:
ที่อยู่: ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล. ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21150
พื้นที่โครงการ: 1,600 ไร่

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง
-
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม