//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)

นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)
ก่อตั้ง: ปี 2544
บริหารโดย: บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่: 106 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
ทุนจดทะเบียน: 150 ล้านบาท
พื้นที่โครงการ: 6,000 ไร่
- พื้นที่โครงการ (Phase 1) 1,700 ไร่
เขตทั่วไป 450 ไร่
เขตปลอดอากร 400 ไร่
จุดเด่น:
- เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หรือ “Eco Industrial Town” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 2 (BOI Zone 2)
- จัดตั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในเขตอุตสาหกรรมให้เป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากที่สุด
- ข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรับการขยายตัวของโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างเพียงพอ
- สะดวกต่อการเดินทาง เพราะตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่ที่มุ่งตรงสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ก-ฉ
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ช-ต
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ถ-น
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด บ-ฟ
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ภ-ว
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ส-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม