//

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟรี!!! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม" ณ จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่จ้างแรงงานไทย-แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำมาตรฐานโดยเฉพาะ BSCI
(อบรม-สัมมนาฟรี)


ประโยชน์ที่จะได้รับ:
1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจระบบการบริจัดการ (Management System) ด้านแรงงานในบริษัท/โรงงาน
2. เตรียมรับการตรวจสอบ Social Audit ตาม Requirement ของคู่ค้าต่างประเทศ
3. สร้างศัพยภาพในการเข้าถึงตลาดยุโรป และทำมาตรฐานแรงงานต่างๆ เช่น BSCI, GLP, TLS, Sedex
4. สร้างความข้าใจความต้องการของแรงงาน เพื่อออกแบบนโยบาย/สวัสดิการ

เนื้อหาของอบรม:

1. มาตรฐานด้านแรงงาน/ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ความเชื่อมโยงทางธุรกิจของซัพพลายเชน
3. การป้องกันความเสี่ยงเรื่องแรงงานบังคับ
4. การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการปกป้องแรงงานผู้เยาว์
5. การไม่เลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
6. ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และชั่วโมงการทำงาน
7. อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
8. You are "CHANGE MAKER" จัดทำแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้บริหารบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร และฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากบริษัทในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัด:
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ จังหวัดชลบุรี
โดยทางผู้จัดงานจะแจ้งสถานที่ให้ท่านทราบหลังจากสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรม:
โทร 02-259-8284-7 ต่อ 247 (คุณธวัชชัย)
หรืออีเมล Thawatchai.Khanawiwat@plan-international.org

Plan International Thailand
14th floor, 253 Sukhumvit 21 Road (Asoke) Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Thawatchai Khanawiwat
Local Business Engagement Officer 
Tel: +66 (0) 2259-8284 ext. 247
Fax : +66 (0) 2259-8218
Email: Thawatchai.Khanawiwat@plan-international.org
https://plan-international.org/news/2018-02-07-digital-platform-revolutionise-pursuit-girls-rights?utm_source=Plan%20external%20email%20signatures&utm_medium=email&utm_campaign=Signatures#

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

Nineall ศูนย์การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใน AEC เชื่อมโรงงาน - ผู้ซื้อส่งธุรกิจ

บริษัท ไนน์ออล กรุ๊ป จำกัด ได้มีนโยบายในการช่วยผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างเต็มตัว ผ่านศูนย์การค้าส่งออนไลน์ Nineall.com โดยผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึง ลูกค้าส่งจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ
ศูนย์การค้าส่งออนไลน์ Nineall.com เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าทุกชนิดทั้งสินค้าบริโภคและอุตสาหกรรม ทำงานลักษณะคล้ายๆกับ Lazada แต่เป็นการซื้อส่งไม่ใช่ปลีก ซึ่งจะเป็นศูนย์ร่วมให้ลูกค้าส่งสั่งซื้อสินค้าทุกอย่างในที่เดียว  ลูกค้าส่งคือ ผู้ซื้อไปจำหน่ายต่อ ผู้ซื้อไปเพื่อใช้ในองค์กรหรือเป็นวัตถุดิบ

ทางบริษัทจะมีการทำการตลาดให้ศูนย์การค้าเป็นที่รู้จักอย่างเช่น การโฆษณาบนรถไฟฟ้า Airport Rail Link และอื่นๆ อีกมากมาย โดยศูนย์การค้านั้นจะเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อในไตรมาส 3 ของปีนี้

ทั้งนี้ทางบริษัทขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าใน ศูนย์การค้าส่งออนไลน์ Nineall.com  โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ

สามารถลงทะเบียนที่ www.nineall.com

บริษัท ไนน์ออล กรุป จำกัด
Nineall Group Co.,Ltd
548 ถนน รัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี 10400 กรุงเทพมหานคร
548 Ratchadapisek Road Bukkalo Thonburi 10400 Bangkok
Email: contact@nineall.com

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ "สถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561" จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาสถานประกอบการที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ ผ่านโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561 โดยจัดให้มีคณะเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน มาให้ความรู้กับผู้บริหารและทีมงาน ของสถานประกอบการ (ถึงสถานประกอบการของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)เพื่อความตระหนักรู้และความเข้าใจในการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ  “สถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

สถานประกอบการที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561  และเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การพิจารณารอบสุดท้ายในพิธีเปิดโครงการฯ โดยพิธีเปิดโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 (13.00 - 16.30 น.) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ
http://bhrd.dede.go.th/?p=16009    
                                                                                                     
*** หมายเหตุ คุณสมบัติสถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. ทำการคัดเลือกสถานประกอบการที่สนใจ โดยเลือกจากสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก
2. มีทีมงานอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 10 คน/แห่ง
3. ประเมินค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบ ที่มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท/เดือน
4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและ มีผู้รับผิดชอบด้าน       พลังงาน รวมทั้งมีทีมงานอนุรักษ์พลังงานดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ
5. มีผลการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานบางส่วน
6. เป็นสถานประกอบการที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล Thailand Energy Awards

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email:displaycenter5@gmail.com  Website: http://bhrd.dede.go.th/
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 ต่อ 112-113 และ 086-3201834
โทรสาร 0-2577-7047

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการ "Technology and Innovation for energy saving 2018" จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการ "Technology and Innovation for energy saving 2018"  เพื่อเปิดโอกาสสำหรับตัวแทนผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ลดการใช้พลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับตัวแทนจากสถานประกอบการหรือบุคคลสนใจทั่วไปให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-577-7035-41 ต่อ 112,113 หรือ 086-320-1834

หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ

http://bhrd.dede.go.th/?p=16035

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email:displaycenter5@gmail.com  Website: http://bhrd.dede.go.th/
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 ต่อ 112-113 และ 086-3201834
โทรสาร 0-2577-7047วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรม "หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนามาตรฐานการผลิต"

บริษัท Green World Publication Co., Ltd ​ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจขนาดย่อย (SME) เข้าร่วมอบรม และ Workshop กับเรา​เพื่อ
- เรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตาม Checklist ของ อย.และเพิ่มมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ขึ้นทะเบียน อย.ได้
- เรียนรู้หลัก GMP เบื้องต้น
- ให้สามารถขยายตลาด และ ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ
​​
WORKSHOP
การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่ เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก
ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP

วันที่อบรม พฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561  

เวลา 9:00 – 16:00 น.
ณ ศูนย์ประชุม PEACH เมืองพัทยา
(รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 731 1191-4 ต่อ ​206​
มือถือ 08​1 371 1285 (คุณ​มด​)
อีเมล :  ​rapiya.w​@greenworldmedia.co.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4,900 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษสำหรับคุณ 4,600 บาทเท่านั้น

รีบจองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด

Key Highlight
1. เรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตาม Checklist ของ อย.
2. เรียนรู้หลัก GMP เบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบผังโรงงาน
3. Workshop เขียนผังโรงงานรายบุคคล วิทยากรปรับแก้ให้รายบุคคล
   
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งที่มีโรงงานแล้วและยังไม่มีโรงงาน
2. อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
3. ผู้ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อย เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต
4. ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมาสามารถออกแบบพื้นที่โรงงานผลิตอาหารได้ตามมาตรฐาน
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อนำมาสู่มาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

Buy Ticket>>

Rapiya  Woratanapan  (Mod) //  081-371-1285
Account  Supervisor​ ​
Line :​  ​083-010-6849​ or ​
ID ​: ​mod.rapiya
Green World Publication Company Limited​
Tel : 02 731 1191-4 Ext . 206
Fax : 02 : 769 8043

Smart Creative Service

http://www.greenworldmedia.co.th/http://www.thailandmice.com/
https://issuu.com/green_world_publication/docs/e-book_tohd-2015https://www.thaihotelbusiness.com/


 

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

วางแผนงานการผลิต สามารถคาดการณ์พยากรณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ ครบทุกสูตร ครบทุกกระบวนการ ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิต การปฏิบัติการ และการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต ก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ การทำdemand planning และการทำตารางการผลิต จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง การลดต้นทุนจากสต้อคที่มากเกินไป การใช้พื้นที่มากเกินจำเป็น การใช้อุปกรณ์การเก็บงานระหว่างผลิตมากเกินไป ต้นทุนจากการทำงานล่วงเวลา  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
3. เพื่อทำให้องค์กรผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดในการวางแผน Lead time วัตถุดิบ
5. เพื่องให้องค์กรของผู้เข้าร่วมสัมมนามีกำไร ขยายธุรกิจได้

 เนื้อหาหลักสูตร

1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
   - ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
   - ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
   - ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ความต้องการ (Demand planning)
   - ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
   - ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
   - Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
   - Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
   - Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
   - Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
   - วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต
4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
   - Process capacity
   - Machine downtime-uptime
   - การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
   - วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต
5. Material Requirement Planning (MRP)
   - Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
   - Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
   - Material requirement planning (MRP)
   - Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-  supplier
   - Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ
6. Machine requirement planning
   - การวางแผนเครื่องจักร machine loading
   - การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
7. Manpower planning
  - Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
  - Skill matrix ตารางฝีมือ
8. การวางแผนการผลิต
  - ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
  - Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
  - TAKT time planning (Just-in-time planning)
  - Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
  - Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง
9. การควบคุมการผลิต
  - รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
  - ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
  - รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน
  - การปรับกำลังการผลิต
10. Supply chain management and supplier planning
  - Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
  - Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
  - Demand planning การวางแผนความต้องการ
  - Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
  - สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

รูปแบบการบรรยาย วิธีการสร้างทักษะอย่างรวดเร็ว

(1)นำตัวอย่างปัญหาจริงของผู้เข้าร่วมมาแก้
(2) สอนวิธีคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็น
(3) workshop จำลองการวางแผนงานจริงๆ

สถานที่ : โรงแรม รอยัล เบญจา สุขุมวิท 5
วันที่ : 04/04/2561  (09.00-16.30 น.)
วิทยากร :  อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD Development)
อัตราค่าบริการ : 3,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม  Vat 7%)

ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันที่ 09/03/2561 ลดเหลือ 2,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม  Vat 7%)

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 020531150

สำรองที่นั่งอบรม โทร. 092 263 3989
อีเมล์ : accseminarcenter@gmail.com

ยูเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง รับผลิต พับ ตัด เจาะ เจียร ปั๊ม โลหะ ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงงานของเราเป็นโรงงานผลิต พับ ตัด เจาะ เจียร ปั๊ม โลหะ ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

อีกทั้งเรามีโรงงานพันธมิตร เช่น โรงแมชชีนนิ่ง โรงงานเชื่อมประกอบ โรงงานชุบสี ED ในราคามาตรฐาน พร้อมรถรับส่งในระยะ ไม่เกิน 200 กิโลเมตร อีกด้วย

โรงงานยูเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง 
เลขที่ตั้ง 77หมู่2 ถ.มอเตอร์เวย์ กม.77 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0991693993 / คุณศรีสุพล

UK Engineering & Supply Co., Ltd.

77 M00 2 Rd,Motorway# 77 Nongkangkok ,Muang Chonburi 20000
Mr.Srisupol K.
E-Mail : Srisupol.UK@gmail.com
Mobile : 0991693993

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

U-TECH INSTRUMENT ผลิตอุปกรณ์ sensor, วัดอุณหภูมิความร้อน thermocouple, RTD PT-100, Heater และ Accessories ของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อน

U-TECH INSTRUMENT
INDUSTRIAL MATERIALS & MEASURING INSTRUMENTS

บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ควบคุมด้านอุณหภูมิ ในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท

ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ และประโยชน์ในการใช้งานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยการเลือก และคัดสรรวัตถุดิบที่เหมาะสมจากทั่วทุกมุมโลก บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการผลิต ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของท่าน

ทางบริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


U-TECH PRODUCT 
 • Thermocouple
 • RTD
 • Protection Tube for Thermocouple
 • Accessories
 • Thermocouple & RTD Wire
 • Ceramic Fiber
 • Heater
 • Temperature Controller
 • Recorder
 • Infrared Thermometer
 • Maintenance Services
U-TECH INSTRUMENT CO.,LTD.
บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด

72/126 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2961-3996 โทรสาร 0-2961-4100
E-mail: UtechSales72@gmail.com

 
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม