//

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

http://thailandindustry.blogspot.com

โรงงานอุตสาหกรรมไทย

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการ MINI-ME ปี 2561 วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดอบรมทั้งหมด 7 หลักสูตร
1. วิศวกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรม
2. Cooling Tower
3. การออกแบบระบบความร้อน
4. การปรับอากาศ และการระบายอากาศ
5. การออกแบบชิ้นส่วนทางกล
6. การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
7. วิศวกรรมการวัดและการควบคุม


หลักสูตรที่1 : วิศวกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรม
1. Hydraulics and Pneumatics
2. Refrigeration and Air conditioning
3. Pump Fan and Compressors
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : มกราคม-มีนาคม 2561
ระยะเวลาอบรม : เมษายน-มิถุนายน 2561

หลักสูตรที่2 : Cooling Tower
CT1 : พื้นฐานการทำงานและการทดสอบ Cooling Tower
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาอบรม : กรกฎาคม 2561
CT2 : การออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์แบบ Counter Flow และ Cross Flow ในภาคอุตสาหกรรม
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาอบรม : สิงหาคม 2561
CT3 : การออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาอบรม : กันยายน 2561

หลักสูตรที่3 : การออกแบบระบบความร้อน
1. Heat Transfer and Heat Exchanger
2. Pump and Fan Selection
3. Thermal Design and Simulation
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : กรกฎาคม-กันยายน 2561
ระยะเวลาอบรม : ตุลาคม-ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่4 : การปรับอากาศและการระบายอากาศ
1. การปรับอากาศ
2. การระบายอากาศ
3. การทำแบบจำลอง HVAC
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร : มกราคม-กันยายน 2561
ระยะเวลาอบรม : ตุลาคม-ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่5 : การออกแบบชิ้นส่วนทางกล
1. การเขียนแบบชิ้นงานทางกล
2. การออกแบบชิ้นงานทางกล
3. การแขียนแบบและออกแบบด้วย Solids Work
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร1 : มกราคม-มีนาคม 2561
ระยะเวลาอบรม1 : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาสมัคร2 : กรกฎาคม-กันยายน 2561
ระยะเวลาอบรม2 : ตุลาคม-ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่6 : การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
1. การจัดเตรียมเป็นผู้ประกอบการ
2. งบดุล การกู้ยืม งบประมาณจุดคุ้มทุน
3. บริหารโครงการ โดยใช้ Excel จัดทำฐานข้อมูล
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร1 : มกราคม-มีนาคม 2561
ระยะเวลาอบรม1 : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาสมัคร2 : กรกฎาคม-กันยายน 2561
ระยะเวลาอบรม2 : ตุลาคม-ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่7 : วิศวกรรมการวัดและการควบคุม

1. การควบคุมอัตโนมัติ
2. การวัดทางวิศวกรรม
3. Internet of Things (IoTs) สำหรับอุตสาหกรรม
ค่าสมัคร : 28,000
ระยะเวลาสมัคร1 : มกราคม-มีนาคม 2561
ระยะเวลาอบรม1 : เมษายน-มิถุนายน 2561
ระยะเวลาสมัคร2 : กรกฎาคม-กันยายน 2561
ระยะเวลาอบรม2 : ตุลาคม-ธันวาคม 2561

สำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2z0QS79

หมายเหตุ :
- ค่าสมัครรวมตำรา, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, 2 เบรกกาแฟและเครื่องดื่ม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร ออกโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ทุกหลักสูตร)
** สำหรับบริษัทที่มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าอบรม 10 ท่านขึ้นไป สามารถโทรสอบถาม เพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและนำความรู้ไปใช้งานได้จริงภายในองค์กรของท่านได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/Mech.Engineer.Dr/
Tel.: 089-824-8893 , 082-441-5681
ใบสมัครเข้าอบรม : http://bit.ly/2z0QS79


ผู้ดูแลโครงการ

รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร
(อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล)

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงาน "โรงเรือนอัจฉริยะ" Smart Farm เกษตรยุค 4.0


เรียนรู้ และชมฟาร์มอัจฉริยะของจริง
  • เทคโนโลยี IOT และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ของโรงเรือนอัจฉริยะ เกี่ยวกับการวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความเข้มแสง ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน ความเร็ว ทิศทางลม ปริมาณธาตุอาหารพืช เป็นต้น
  • ง่ายเพียงปลายนิ้วในการบริหารจัดการการปลูก ได้ทุกที่และทุกเวลาแบบ Real Time ผ่านสมาร์ทโฟน
  • ออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะอย่างไร ? ให้เหมาะสมตามชนิดของพืชที่เราอยากปลูก
  • ชมกระบวนการปลูก “มะเขือเทศราชินี ไร้เมล็ด” โดยระบบอัจฉริยะ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.30-16.00 น.
ณ ฟาร์มล้านนา เจ้านาย เลขที่ 37/6 หมู่ที่ 14 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา


รับจำนวนจำกัด สมัครคลิก https://goo.gl/SQ7M4q

ติดต่อสอบถาม
Newcity Digital Business Network
LINE ID: @digitalbiznetwork
หรือ Email: digitalbiznetwork@newcity.co.th

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฮอร์ติ เอเชีย (HortiAsia) ผสานความร่วมมือกับ สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ลงนามความร่วมมือพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มความรู้สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย

16 พฤศจิกายน 2560 – กรุงเทพ, ประเทศไทย

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงานงานนิทรรศการพืชสวนระดับภูมิภาค หรืองานฮอร์ติ เอเชีย 2018 ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ สมาคมพืชสวนนานาชาติ หรือ International Society for Horticultural Science (ISHS) พร้อมผสานความร่วมมือ นำเสนอแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างสององค์กรที่เห็นพ้องต้องกันในการเปิดโอกาสให้ภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรของเอเชีย ซึ่งทางสมาคมฯ จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในระหว่างการจัดงานฮอร์ติ เอเชีย 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ
 

คุณโจเซฟ แวน อาชเช่ย์ กรรมการบริหาร สมาคมพืชสวนนานาชาติ กล่าวว่า “สมาคมพืชสวนนานาชาติ หรือเรียนสั้นๆ ว่า ISHS เป็นสมาคมที่มีสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า 7,000 รายจากทั่วโลก สมาชิกของเรามาจากหลากหลายสถาบันและนานาภูมิภาค มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวกับกับพืชสวนศาสตร์ วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการวิจัยในทุกสาขา และส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และนักเทคนิคมารวมตัวกันเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการประสานงานด้านการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในระดับสากลต่อไป”


คุณโจเซฟ กล่าวต่อไปว่า “ทางสมาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผสานความร่วมมือกับผู้จัดงานฮฮร์ติ เอเชีย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างสมาคมพืชสวนระดับสากลร่วมกับผู้จัดงานที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาค การทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้องค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่สำคัญได้เผยแพร่ออกไปสู่ตลาด ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางด้านการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคธุรกิจเกษตรเอเชียได้อย่างสมบูรณ์ ในฟอรั่มที่จะเกิดขึ้นนี้ทางสมาคมมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดไปที่ นักวิทยาศาสตร์เกษตรพืชสวน นักพฤษศาสตร์ กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบัณฑิตวิทยาลัยผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟอรั่มที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างดีตามที่ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังไว้ครับ”


คุณมานูเอล มาดานิ ผู้จัดการโครงการ ฮอร์ติ เอเชีย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมภาคเกษตรกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นข่าวดีที่ภาคอุตสาหกรรมนี้จะถูกขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนการกระตุ้นธุรกิจเกิดใหม่เช่นสตาร์ทอัพ การแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันทำให้เป้าหมายที่วางไว้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียกำลังตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัยในอาหาร และมีการแข่งขันที่พุ่งสูงขึ้นในธุรกิจการส่งออก และมีความมุ่งมั่นในการสร้างห่วงโซ่อาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ส่งเสริมกัน ไม่ว่าจะเป็น การจัดหาสรรทรัพยากรน้ำ, การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการแช่เย็น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของผลิตผลจะสดใหม่และมีคุณภาพสูงสุด ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเพาะพันธุ์, การคงความสดใหม่ของผลผลิต, การพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการในท้องตลาด, การป้องกันศัตรูพืชด้วยสารชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งสิ้น”


คุณมานูเอล  กล่าวอีกว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมพืชสวนนานาชาติ ภายในงานฮอร์ติ เอเชีย 2018 ที่จะถึงนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชสวนในระดับภูมิภาคพร้อมนำเสนอหลากหลายวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนำเทคโนโลยีเรือนกระจกเข้ามาใช้ในเขตชุมชนเมือง ตลอดจนการทำเกษตรอินทรีย์ต่างๆ งาน ฮอร์ติ เอเชีย 2018 ครั้งที่ 6 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ระดับนานาชาติ จะจัดระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพ ประเทศไทย โดยจัดพร้อมกันกับงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายในงานพบผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 300 บริษัท คาดการณ์ว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 8,500 ราย และผู้ซื้อรายสำคัญกว่า 500 รายทั่วเอเชีย”

คุณมานูเอล มาดานิ เสริมว่า “องค์ความรู้ต่างๆ ที่ทางสมาคมพืชสวนนานาชาติจะนำมาแบ่งปันให้ผู้เข้าชมงานจะเป็นความรู้ระดับอุตสาหกรรมภาพรวมและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะกับวงการเกษตรทั้งในประเทศและนานาชาติ การที่สมาคมได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดงานฟอรั่มวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่น่าจับตามอง เพราะทั้งนักวิทยาศาสาตร์และผู้เชี่ยวชาญในวงการจะมารวมตัวกันที่งานฮฮร์ติ เอเชียมากถึง 150-200 คน ซึ่งจะนำมาซึ่งแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรพืชสวนในระดับสากลที่ทรงประสิทธิภาพ คับคั่งไปด้วยคอนเนคชั่นของคนในวงการที่หาตัวจับได้ยาก ผมมั่นใจว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาสและความท้าทายครั้งใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรในอีกหลายปีข้างหน้าทีเดียวครับ”
 
รวมเป็นส่วนหนึ่งในงานฮอร์ติ เอเชีย 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ www.horti-asia.com


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี     
อีเมล์ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com
โทร 02-670-0900 ต่อ 122

แลกเปลี่ยนและอัพเดทข่าวสารในแวดวงเกษตรได้ที่
https://www.facebook.com/Horti.ASIA.Page    |     https://twitter.com/HortiASIA

---------------------------------------------------------------------------------- 
VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. 
(Rainy) Saengtip Techapatiphandee
Assistant Communication Manager
1 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel. : +662 670 0900 Ext.122     Fax : +662 670 0908
Mobile : +6683 197 8848
Email :     saengtip.won@vnuexhibitionsap.com
Website :  www.vnuexhibitionsap.com
----------------------------------------------------------------------------------
Exhibition Calendar of VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd.


ILDEX Vietnam 2018 :
14-16 March 2018 at SECC, HCMC, Vietnam
PP&DFA 2018 : 21-23 March 2018 at Swiss Hotel, BKK, Thailand
AGRITECHNICA ASIA 2018 : 22-24 August 2018 at BITEC, BKK, Thailand
Horti ASIA 2018 : 22-24 August 2018 at BITEC, BKK, Thailand
Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 : 12-14 September 2018 at BITEC, Thailand

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

LOCTITE ล็อคไทท์จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อช่างมืออาชีพ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของล็อคไทท์ครบ 2,000 บาท รับฟรีทันที เสื้อยืด 1 ตัว มูลค่า 250 บาท


http://www.loctite.co.th/homepage.htm

เนื่องจากตอนนี้ทางล็อคไทท์มีโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อช่างมืออาชีพร่วมกับทางฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทั้ง 5 สาขา (บางนา, อมตะ, ระยอง, ศรีราชา, บ่อวิน) ตั้งแต่วันนี้-ธันวาคม 60

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของล็อคไทท์แบบใดก็ได้ครบ 2,000 บาท รับฟรีทันที เสื้อยืด ผ้านุ่ม ใส่สบาย ไปเลย

Henkel (Thailand) Ltd.
Phone: +668 2209 8136
Mobile: +666 1453 0312
Email: kanasawan.asavachongruk@henkel.com
Website: www.henkel.com

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนา "กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" โดย บริษัท แกลลัพ จำกัด

บริษัท แกลลัพ จำกัด ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก แชร์กลยุทธ์ล่าสุด จากการศึกษาวิจัยของแกลลัพ ในหัวข้อ

"กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" 
"Employee Engagement Strategies for an Effective Organization"

Date: Dec 22, 2017
Venue: Hotel*, Sriracha, Chonburi
(ชื่อสถานที่จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง ตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้)


เรียนเชิญท่านผู้สนใจ  ติดตามรายละเอียด
คลิกเพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง มีจำนวนจำกัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://lnkd.in/fWkraaS

More info:
อ้อ อมรรัตน์ Business Solutions Consultant | GALLUP

Responsibility | Maximizer | Communication | Relator | Learner Ⓡ

Tel: 09 1810 5005

Email: amornrat_bumrungphol@gallup.com
Line ID: http://line.me/ti/p/pQ1F3UCvXW
FB Page: https://www.facebook.com/Gallups-News-344280616002245/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/amornratb/

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท มิกซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ ระบบประกอบอาคารทุกประเภท

บริษัท มิกซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ ระบบประกอบอาคารทุกประเภท ได้แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศทุกขนาด ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบสุขาภิบาล โดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

สนใจติดต่อได้ที่
น.ส ญาฑิชา ฉัตรชนาดิลก
ฝ่ายติดต่อประสานงานโครงการ
(094-4987897, 081-6957442)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดีเค.ดี.วี. (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ดีเค.ดี.วี. (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์วที่เหมาะสม สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
KDV Thailand is a manufacturer and distributor of a wide range of industrial valves for applications including:
• โรงไฟฟ้า
   Power Generation
• ระบบผลิดน้ำดีและปรับปรุงน้ำเสีย
   Water & Sewage Treatment, Effluent & Waste Water
• อุตสากรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   Food & Beverage
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
   Petrochemical
• อุตสาหกรรมเหมืองแร่
  Mineral Sands, Mining
• อุตสาหกรรมการกลั่น
  High Purity
• การผลิตปุ๋ย
  Fertilzer
• โรงงานน้ำตาล
  Sugar
• อุตสาหกรรมกระดาษ
  Pulp & Paper 
K.D.V. (Thailand) Co., Ltd.
111/2 Moo.3, Tambol Krathum Lom Amphur Samphran, Nakornpathom 73220 Thailand
T: 02 420 3848-49  F: 02 420 3850
E: info@kdv.co.th
www.kdvflow.com
www.kdv.co.thวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัท หลานรุย โฟโต้อิเล็กทริค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่ายหลอดประหยัดไฟ LED และ Solar ขนาดใหญ่


บริษัท หลานรุย โฟโต้อิเล็กทริค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด www.lrledthai.com เป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิต หลอดประหยัดไฟ LED และ Solar ขนาดใหญ่ที่ประเทศจีน มีสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ ได้รับมาตราฐานทั่วโลก และได้รับ มาตราฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) ในประเทศไทย โดยมีสินค้า ดังนี้
         หลอดประหยัดไฟ LED
         - สำหรับสำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย ฯลฯ (Bulb / T8 Tube / Slim-Surface Downlight / Panel Light)
         - สำหรับโรงงาน (High Bay Light)
         - สำหรับสนามกีฬา / สนามกอล์ฟ (Flood Light)
         - สำหรับถนน (Street / Solar Light)
         - ฯลฯ

หากท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปนำเสนอสินค้า หรือต้องการใบเสนอราคา ติดต่อได้ที่
คุณนฎกร โทร. 086-5115-661
Line ID : porrajira
website : www.lrledthai.com 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม