//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา (Saharattana Nakhon Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา (Saharattana Nakhon Industrial Estate)
ปีที่ก่อตั้ง: 2537
บริหารโดย: บริษัท สหรัตนนคร จำกัด
ที่อยู่: 103 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานนิคม: 103 หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์: 0 3536 4011-3, 0 3571 6745-6    โทรสาร: 0 3536 4014

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา หมวด ก-ด
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อยุธยา หมวด ต-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม