//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2550
บริหารโดย: บริษัท พานทองเกษม จำกัด
ที่อยู่: บริเวณทางหลวงหมายเลข 3127 กิโลเมตรที่ 3-4 ถนนสายปูนเถ้าม้า-พานทอง ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่โครงการ:
- พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม 501 ไร่ 31 ตารางวา
- พื้นที่พาณิชยกรรม 18 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
จุดเด่น:
- นิคมฯ คลัสเตอร์กระจกแห่งแรกของไทย จ.ชลบุรี
- กลุ่มผู้ประกอบการกระจกเกิดการรวมตัวอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาโรงงานที่กระจายตัวแบบในอดีต

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม