//

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม (Industrial Exhibition)

- Assembly Technology  (by Reed Tradex)
- Assembly Technology Vietnam (by Reed Tradex)

- Automotive Engineering Asia (by UBM Asia (Thailand))
- Automotive Manufacturing  (by Reed Tradex)
- Automotive Manufacturing Vietnam (by Reed Tradex)

- BOI FAIR (by UBM Asia (Thailand))
- Composites Thailand  (by Reed Tradex)
- E5 Thailand (BES)
- Electronics Assembly (by Reed Tradex)
- Entech Pollutec (by UBM Asia (Thailand))
Factory Automation (by Reed Tradex)
- Food Ingredients Asia (by UBM Asia (Thailand))
- Food Ingredients Philippines (by UBM Asia (Thailand))
- Food Ingredients Vietnam (by UBM Asia (Thailand))

- Food Processing And Packaging (by UBM Asia (Thailand))
- Furnitech: A Series of FurnitechWoodtech
(by Reed Tradex) 
- Glasstech Asia (Conference & Exhibition Management Services (CEMS))
- in‐cosmetics Asia (by Reed Tradex)
- Industrial Components & Subcontracting  (by Reed Tradex)
- Industrial Energy & Environment  (by Reed Tradex)
- Intermach (by UBM Asia (Thailand))
- InterMold Thailand (by Reed Tradex)
- InterMold Vietnam (by Reed Tradex)

- InterPlas Thailand (by Reed Tradex)
- InterPlas Vietnam (by Reed Tradex)

- Manufacturing Expo (by Reed Tradex)
- Material Handling (by Reed Tradex)
- METALEX Thailand (by Reed Tradex)
- METALEX Vietnam (by Reed Tradex)

- NEPCON Thailand  (by Reed Tradex)
- NEPCON Vietnam (by Reed Tradex)

- Power-Gen Asia (by PennWell  Corporation)
- Propak Asia (BES)
- Pumps Valves (by UBM Asia (Thailand))
- Renewable Energy (by UBM Asia (Thailand))
- Sheet Metal Asia (by UBM Asia (Thailand)) 
- Sheet Metalex (by Reed Tradex)
- Subcon Thailand (by UBM Asia (Thailand))
- Surface & Coatings (by Reed Tradex)
- Thailand Engineering Expo (by Thailand Engineering)
- Vietnam Manufacturing Expo (by Reed Tradex)
- Worlddidac Asia (by Reed Tradex)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม