//

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ก-บจ

- 64 การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
2/160 หมู่ที่ 13 ซ.สวนหลวง ถ.อ่อนนุช ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3182600
- 79 สติกเกอร์   
ตบแต่งสิ่งพิมพ์
98 ซ.เจริญนคร 35 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4391743
- P.W.กิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
345 ซ.อินทามระ 47 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2767821,2775493
- ก.ไทยเจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
311 ซ.ต้นโพธิ์ ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ก.รุ่งโรจน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
63/37-38 ถ.สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2498875
- ก.วิวรรธน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ทำปกหนังสือ สมุด
77 ซ.กุศลสิน ถ.สรรพาวุธ ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3935042
- กมลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
36/23,36/21 หมู่ที่ 14 ซ.เพชรเกษม 46 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4672221
- กรุงสินการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9/5 ซ.บำเพ็ญกุศล ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112444
- การพิมพ์แสงสว่าง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
18/19 ซ.สุนทรพิมล ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2524686
- กำพลบุ๊คโปรดักส์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
679/78-79 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- กิจเจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
728/11 ซ.เพชรเกษม 3 (เกษจำเริญ) ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4659325
- กิจไพบูลย์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
461 ซ.บ้านบาตร ถ.วรจักร ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2238787
- กิตติการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
154 ซ.เซ็นหลุยส์ 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2865044
- กิตติชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
192 ซ.สวนหลวง 2 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- กิตติพงศ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
779/56 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4245204
- กิตติพรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2255-2257 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
- กิตติพัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1282/159 ซ.เภสัชไทย ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- กิมเซ่งฮวด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
74/5-6 ซ.สลักหิน ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2143568 
- กุลโชคการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
372,374,376,378 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- เกษมการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
48 ซ.สุขุมวิท 48 (ปิยะวัชระ) ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3923137
- เกษมไสกาว   
เข้าเล่มหนังสือ
594/88 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- เกษมอนันต์ พริ้นติ้ง   
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด จำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์อิเลคโทรนิค
28/33 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8099851
- เกียรติรุ่งโรจน์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ปริมาณการผลิต 120000 รีม/ปี
491/2,491/4-5 ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- เกียรติอุดมชัย   
ทำสมุด
578/49 ซ.ตากสิน 8 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4687240
- คอนแพคท์พรินท์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
549/444 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 (ยิ่งอำนวยป ถ.จรัญสินทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4181582
- คิว.พี.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16/6-7 ซ.หมอจำเนียร ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112858
- คิวเพรส   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
82/2 ซ.เทเวศน์3 ถ.กรุงเกษม ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2817736
- คุงปั๊ม   
ตบแต่งสิ่งพิมพ์ เช่น ปรุแนวสติกเกอร์ ปั๊มแบบกระดาษ
93/123-124 ซ.จันทน์สะพาน 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- คุณรัตน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
598/1 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4668643
- เค เอส อินเตอร์ พริ้นติ้ง   
รับจ้างพิมพ์ทั่วไป
19/420 หมู่ที่ 9 ซ.เอกชัย 66 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8987701-3
- เค.เอ็น.เอ็น   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1004/102-106,1004/174-175 ถ.พระรามที่ 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2941037
- โฆษิตการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
171/59 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4241747
- จ.เจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
79/94 หมู่ที่ 5 ซ.ร่วมใจ ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4571368
- จักรเพชรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
515/8-9 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- จักรเพชรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
606 ซ.ศักดิ์เจริญ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4675020
- จักรเพชรธุรกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
515/8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- จักรวาลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
132/24-25 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- จักรวาลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
132/25 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- จามจุรีโปรดักท์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
78/145-146 หมู่ที่ 5 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- จำรัสการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
27/1 ซ.เซนต์หลุยส์ 3 ถ.สาธรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2867842
- จิวเซ้งเฮง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
161/338 หมู่ที่ 3 ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- จุฑารัตน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
324/7-8 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5855872
- เจ เอส เพรส   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2218/4 ถ.จันทน์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2872716
- เจ.พี.ออฟเซทเพรส   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
40/1096-1097 หมู่ที่ 9 ซ.เอส.เค ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4162200
- เจ.เอช.จิบฮง   
รับจ้างพิมพ์ ทำสมุดหนังสือ และปฏิทิน
3601/319-320 ซ.ต้นมะขาม ถ.แฉล้มนิมิตร ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- เจริญเกียรติ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1731/4-5 ซ.ข้างวัดสุทธิวราราม ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112554
- เจริญดีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
231 หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- เจริญทรัพย์พลาสติค   
พิมพ์ถุงพลาสติค
196/84-87 ซ.โรงเจ ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- เจริญรัตน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/83-84 ซ.เพชรเกษม 28 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4674855
- เจริญวิทย์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
322/1-2 ซ.ตลาดบ้านพานถม ถ.พระสุเมรุ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2821994
- เจษฎาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
145 ซ.พระนคเรศ ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2331863
- เจ้าพระยาการพิมพ์   
พิมพ์ใบเสร็จ นามบัตร หนังสือ
69/1 ซ.อมร ถ.เชื้อเพลิง ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- แจ่มเจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
91/3 ถ.ศิริพงษ์ ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2214993
- แจ่มศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
5/47 ซ.วัดบางสะแกนอก ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- เฉลิมชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
753/57-58 ซ.เจริญนคร 13 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- เฉลิมชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
115-117 ซ.เจริญนคร 13 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- เฉลิมไทยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
672/44 ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- เฉลิมพลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
73/13 ซ.เจริญกรุง 63 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112985
- เฉลิมมงคลการพิมพ์ต่าง ๆ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
537/201 ซ.สาธุประดิษฐ์ 37 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2943117
- ช.วิวัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
158/136-137 ซ.จริญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ช.สหกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กล่องกระดาษ
723/900-902 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4348644
- ช.สัมพันธ์   
ทำสมุดเล็ก
822/7 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ชัยเกียรติการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
958 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5857470
- ชัยเจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
258 ถ.มหาจักร ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2222291
- ชัยเจริญพลาสติกการพิมพ์   
พิมพ์ถุงพลาสติก
224/6-7 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ชัยพาณิชย์   
ทำสมุด
334/5 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4275049
- ชัยวัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
641/3 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4666948
- ชัยศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2 ซ.จินดาถวิล ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2342292
- ช่างศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
777/9 หมู่ที่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 9/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ชาญศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
739/1 ซ.กิ่งจันทน์ ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ชาญศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
170 ซ.สลักหิน ถ.เจริญเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2142681
- ชินอักษรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
427/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5852214
- เชอราตัน การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
88 ถ.สุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2343710
- โชคชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเก็บเอกสาร ทำกล่องกระดาษ สื่อโฆษณาจากสิ่งพิมพ์
62,64 ซ.อิสรภาพ 12(สารภี 1) ถ.อิสรภาพ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- โชคชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
426/27 ซ.ราษฎร์ร่วมเจริญ ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- โชติสูขการพิมพ์   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
273/58-59 ถ.พัฒนาการ ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8690420
- ไชยศิลปการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3633/139 ซ.ตลาดสดเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4653633
- ไชยสิทธิ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
356-358 ซ.วัดสุทธาราม ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4387243
- ซี.พี.การพิมพ์และโฆษณา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
582/29 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 69 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4336325
- ซี.เอส.ซี.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 35/44 หมู่ที่ 9 ซ.อ่อนนุช 24 ถ.สุขุมวิท ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
- เซ็นเตอร์เพรส   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
307, 309, 311 ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2212073
- เซ็นเตอร์เพรส   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
307,309,311 ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- เซี่ยงกี่การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
265/243-248 ซ.ทวีวัฒนา ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ฐิติพรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
480/2 หมู่ที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ณุจุฑา   
การเข้าเล่ม การเย็บเล่มหนังสือต่าง ๆ
342 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ด รังษีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
44 ถ.บูรณศาสตร์ ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2241684
- ดนัยนัฐ 81 การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
110 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ดีไซน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเอกสาร
7,9 ซ.ท่าดินแดง(ประทีปเสน) ถ.ท่าดินแดง ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ดีเลิศการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1868 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2865118
- ดุสิตการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามบัตร
121/1 ถ.พระปิ่นเกล้า ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4241109
- เดชรัตนะการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3/90-91 ซ.บ้านบางมด ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- เด่นศิลป์การพิมพ์   
รับจ้างพิมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
40/9 หมู่ที่ 5 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- เด่นสัมฤทธิ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเอกสาร
379/21-22 ซ.เจริญนคร 28 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ต.ไทยเจริญ (666)   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ซองจดหมาย
62-64 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2861611-2
- ต.รุ่งเรือง   
ตีเส้นสมุด
19/11-12 ซ.สระสรง ถ.ตีทอง ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224462
- ตงเฮงฮวดการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
593/16-17 ซ.สองพระ ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ตั้งหมุยป้อ   
ทำสมุด
30 ซ.จุฬา4 ถ.พญาไท ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- เต็กฮ่องกงการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
282/346-348 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- เต็กฮ่องกงการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
282/346-348 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4354592
- ถาวรกิจ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
40/571-572 หมู่ที่ 10 ซ.อมรชัย 2 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ทรงแสง   
ทำสมุด
36 หมู่ที่ 14 ซ.สวนอ้อย ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4672873
- ทวีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
366/3 ซ.ศิริชัย 1 ถ.มหาไชย ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2215163
- ทวีพิมพ์ดี   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
723/25 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ทวีวัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/41-43 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ทวีศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
125/73-75 หมู่ที่ 3 ซ.เอกชัย 3 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4159083
- ทวีศิลปการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
145/20 ซ.หิรัญรูจี 2 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ทวีสินบรรจุภัณฑ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
128/2 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4281401
- ทัศนีย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
145/47-48 หมู่ที่ 0 ซ.วัดนาคปรก ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ที เอ็น อาร์ การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
151-155 ซ.สะพานยาว ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2361421
- ที.เค.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2 ซ.พหลโยธิน 5 (ราชครู) ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2781762
- ที.ซี.พี. อินดัสทรี้ จำกัด   
ทำกล่องกระดาษและพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
82,84 ซ.ประชาอุทิศ 69 ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-221-3308
- ที.ที.พี.   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
244/126-130 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระรามที่ 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2841775
- ที.เอ็น.อาร์ การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
27 ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2361421
- ที.เอ็น.อินเตอร์เทรด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ ทำแฟ้มเอกสาร เย็บเล่ม ทำปก ตบแต่งสิ่งพิมพ์
250/46 ซ.เจริญนคร 34 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- เทพพิทักษ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
21/23 หมู่ที่ 5 ถ.งามวงศ์วาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5794149
- เทพเพ็ญวานิสย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
101/87 ซ.แท้งน้ำ ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- เทียมฝ่าการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
486 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- เทียมฝ่าการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด บิล
480/17,486 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4666602
- ไทม์แม็กซ์ กราฟฟิค   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/24 หมู่ที่ 9 ซ.โชคทวีพงษ์ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
7/1 ซ.สุนทรวิมล ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยเจริญการพิมพ์   
โรงพิมพ์ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
141/339-340 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยพัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
842/8-10 ซ.อุรุพงษ์ 1 ถ.พระรามที่ 6 ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยพาโก้เอ็นเตอร์ไพรส์   
รับจ้างพิมพ์ถุงพลาสติก ตัดถุงพลาสติกทั่วไป
11/295 หมู่ที่ 10 ซ.เอกชัย 94 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยฟูรุ่งการพิมพ์   
พิมพสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
35/45 ถ.พระรามที่ 6 ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2816587
- ไทยฟูรุ่งการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
119/14-15 ซ.เฉลิมหล้า ถ.พญาไท ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2816587
- ไทยมานะการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
93/69 ซ.พิชัย 1 ถ.เซนต์หลุยส์ 3 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยสงวนการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
126/3-4 ซ.อนุสรณ์ ถ.จอมทอง ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยสมุด   
ทำสมุดและเย็บเล่มหนังสือ
55/43-44 ซ.ตัณฑวุฒิ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4113291
- ไทยสินพาณิชย์   
ทำสมุดขนาดต่าง ๆ
47 ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2234734
- ไทยอินเตอร์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
679/53-54 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยอุดมการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
41-43 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4114108
- ธ.ศิลป์การพิมพ์   
 พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1486/83 ซ.ธนารักษ์ 4 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ธงชัย   
 โรงพิมพ์ รับจ้างพิมพ์
4/140 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- ธงชัยการพิมพ์   
พิมพ์ลวดลายบนโลหะ
79/42 หมู่ที่ 4 ซ.บางกระดี่ ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนพัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ดแต่งงาน นามบัตร
1012/69,71,73 หมู่ที่ 7 ซ.เพชรเกษม 106 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนพัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
111/110-111 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถ.เตชะวนิช ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2415295
- ธวัชชัยการพิมพ์   
พิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
38/9-10 ถ.อิสรภาพ ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ธีรพงษ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเอกสาร
188/7 หมู่ที่ 3 ซ.เพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ธีระการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
178/25-26 ซ.วุฒิพันธ์ ถ.ราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- นครทองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
74/11 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- นภาพัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
775-777 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- นเรศการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
43-45 ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- นวกิจการพิมพ์   
พิมพ์กล่องกระดาษ .
80/164-165 หมู่ที่ 3 ซ.กำนันแม้น 3 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4152636
- นางสาวศศิวิมล จิตรวิเชียร   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
329/2-4 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- นายประจวบ สังขาว   
พิมพ์แผ่นโฆษณาหาเสียง
70/65 ซ.ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- นายเรืองชัย ยศเรืองสา   
ทำสมุดและเย็บเล่ม
 429/53-54 ซ.อิสรภาพ 7 ถ.อิสรภาพ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- นายวสันต์ เพชรสุทธิ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บิล
1731/15-17, 1731/27 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- นายวันชัย นิลภารักษ์   
ทำแฟ้มเก็บเอกสารและอัลบั้มรูปถ่าย
10/52-54 หมู่ที่ 7 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4105008
- นายสุธี บุญชูสว่าง   
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์
178 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- นารายณ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
212/1 ถ.สีลม ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2343588
- นำชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1018/14,1018/55 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4682602
- นิว เชาว์ไทย   
ทำสมุด
797/139-141 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2457920
- นิวเซ็นจูรี่การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
546/8 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4270243
- นิวัติการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บิล การ์ด
227 ซ.เจริญใจ ถ.สุขุมวิท 71 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3920987
- นุกูลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
52/2-3 ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4687498
- เนติกุลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
115 ซ.วัดอัมพวัน ถ.พระรามที่ 5 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
- โนเบิล บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
27,29,31,33,35,37 ซ.เอกชัย 99/1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8950048-51
- โนเบิ้ล   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำแฟ้มเก็บเอกสาร
236/5-6 ซ.เสนากิจ ถ.พญาไท ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- บ.ย่งเฮงวัฒนาการพิมพ์ จก.   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
97 ซ.ประชาอุทิศ 75 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บรรณารักษ์ศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
65/2 ซ.สารภี 2 ถ.ลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ที ไอ ซี เปเปอร์เวิร์ค จำกัด   
ทำสมุด ซองจดหมาย แฟ้ม และกล่องใส่เอกสาร
60/10-11 หมู่ที่ 4 ซ.บางกระดี่ 16 ถ.บางกระดี่ ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทูโฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด   
การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
12/216 หมู่ที่ 7 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4167301
- บริษัท ไทยอิมเมนซ์ จำกัด   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำสมุด ผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร ผลิตกระดาษพิมพ์แบต่อเนื่องและกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องทุกชนิดและกระดาษโทรสาร
58/22-23 หมู่ที่ 4 ซ.ศักดิ์มงคล ถ.บางกระดี่ ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4521858
- บริษัท พี.เอ. พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร ข่าวสาร
13032/204-207 ซ.ร่วมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2721169-72
- บริษัท 21 เซ็นจูรี่วัฒนธรรมการค้า จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
566/62-63 ซ.กิจพานิช ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท 24 คอมพิวเตอร์การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
7/19-20 ถ.รัชดาภิเษก ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4581546
- บริษัท 24 คอมพิวเตอร์การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามบัตร
1028/14 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท 444 เคลือบเงา จำกัด   
พิมพ์และตบเต่งสิ่งพิมพ์
119/210 หมู่ที่ 4 ซ.เรณู ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8953288-9
- บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด   
ทำเพลทเพื่อใช้ในการพิมพ์และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
200/15-16-17-18-19-20-21,34-35 ซ.สามพี่น้อง ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท 95 สกรีน จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
667,669 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 6916364,6906954
- บริษัท ก.การพิมพ์ เทียนกวง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
80/297-8 หมู่ที่ 6 ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ก.พล (1996) จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
882,882/2 หมู่ที่ 12 ซ.ธรากร 6 ถ.รามคำแหง ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-917-7351-3
- บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
ทำแม่พิมพ์
3 ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระรามที่ 1 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2143288
- บริษัท กระสอบเคลือบ เอเซียแปซิฟิค จำกัด   
พิมพ์พลาสติก
10/9-11 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4279192
- บริษัท กระสอบเคลือบ เอเซียแปซิฟิค จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์กระดาษและพลาสติค
10/9-11 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4279192
- บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
4/309 ซ.ลาดปลาเค้า 66 ถ.ลาดปลาเค้า ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
4/299 หมู่ที่ 2 ซ.เสนาจันทิรา ถ.วัดลาดปลาเค้า-รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กราฟฟิคทาวน์ อินดัสทรี จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16/22 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
105/19-21, 107 ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 233-0302-5
- บริษัท กรีน ควิก ปริ๊นท์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3597/42 ซ.นอกเขต ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
86 ซ.สุขุมวิท 62 แยก 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3316422-1
- บริษัท การพิมพ์บางกอก จำกัด   
พิมพ์หนังสือรายสัปดาห์
533/9 ถ.ศรีอยุธยา ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2452546
- บริษัท กิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
40/8 หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิตติมา การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
244/46-50 ถ.รัชดาภิเษก ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิเลน การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
66/26-29,115/66-67 หมู่ที่ 12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือกีฬา
1866-1868 ถ.เกษมราษฎร์ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กุลการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1046/2-3 ซ.นายเลิด ถ.เจริญกรุง ต.บางรัก อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2347597
- บริษัท กุลการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
272 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2366733
- บริษัท เกษมภัณฑาคาร จำกัด   
ทำสมุด
20 ซ.นาวา ถ.ตะนาว ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เกษมภัณฑาคาร จำกัด   
ทำสมุด
20 ซ.นาวา ถ.ตะนาว ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เกียรตินิยมสติกเกอร์ จำกัด
พิมพ์สติกเกอร์
64/27 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4542830
- บริษัท แกรนด์ เพรส แอนด์ แพคกิ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
66/58-59 หมู่ที่ 6 ซ.รางเงิน ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4155871
- บริษัท โกลเด้น ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
249/3 ซ.เพชรเกษม 25 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4574811
- บริษัท โกลบัล พริ้นติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
595 ซ.เทอดไทย 33 ถ.เทอดไทย ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ของชำร่วยสากล จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
591 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คงเกียรติการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2194/30-32 ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
487/42 ซ.วัฒนศิลป์ ถ.ราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2515009
- บริษัท คลังสมุดยงสวัสดิ์ จำกัด   
ทำสมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด
107/2 ซ.เย็นอากาศ 2 ถ.เย็นอากาศ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2860186
- บริษัท ควอลิตี้ พับลิชิ่ง จำกัด   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
6/225-6 หมู่ที่ 8 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 752-7171-4
- บริษัท คอมพลีท พรินท์ติ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
121/310-311 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 66/6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอมพิวเตอร์ อีเล็คทริค จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
12/2 ซ.โชติวัฒน์ ถ.ประชาชื่น ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด   
พิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์
212 หมู่ที่ 13 ถ.กรุงเทพกรีฑา ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอร์เดียลครีเอทีฟ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
305/31 ถ.พัฒนาการ ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 7220670-80
- บริษัท คอสโมแพค จำกัด   
รับจ้างพิมพ์ถุงพลาสติค
116/50 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด   
การพิมพ์หนังสือ
61 ซ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 025405678
- บริษัท คัลเล่อร์ ปรู๊ฟ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
37 ซ.แสงอุทัยทิพย์ ถ.ดินแดง ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 245-3050
- บริษัท คัลเลอร์ ฮาร์โมนี่ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
14/14 หมู่ที่ 1 ซ.สวัสดิการ 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4218439
- บริษัท คัลเลอร์ส โฟร์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
233-235 ซ.สวนหลวง 1 ถ.บรรทัดทอง ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2140828
- บริษัท เค แอนด์ เค ยูไนเต็ด จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ปีละ 15 ตัน
21/249 หมู่ที่ 11 ถ.นวลจันทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 9444912-4
- บริษัท เค.กิม จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9/19 ซ.หมอเพชรหมอพลอย ถ.สี่พระยา ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เค.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   
การพิมพ์และการทำสมุด
159/302,304,306 หมู่ที่ 13 ถ.เสรีไทย ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เค.พี.พริ้นติ้ง จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
25 ถ.ประชาธิปไตย ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เค.เอ็น.เอส.บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
81/78-79 หมู่ที่ 1 ซ.อนามัยงามเจริญ ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เคฟิล์ม ซัสเซส สแกน จำกัด   
ทำเพลทพิมพ์ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
168 หมู่ที่ 0 ซ.สะพานยาว ถ.สี่พระยา ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2339137
- บริษัท จงจำเริญดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
469 ซ.สาธุประดิษฐ์ 49 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2953546
- บริษัท จงสุภาพ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
126-130 ถ.บุญศิริ ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด   
รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
285-292 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
367/18-19 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4113374
- บริษัท จันทรการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3761/437-438 ซ.อยู่ดี ถ.จันทร์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2112660
- บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สมุดเช็ค,สมุดเงินฝากธนาคาร,กระดาษคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
699 ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2347190
- บริษัท จินดาสาส์น การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์หนังสือรายปักษ์
33 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4245826
- บริษัท จินดาไสกาว จำกัด   
เย็บเล่ม ทำปกและตกแต่งสิ่งพิมพ์
44,46 หมู่ที่ 10 ซ.หมู่บ้านจินดาธานี ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จิรภัทธน การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
420 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 71 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243647
- บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
9 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งิมพ์ต่าง ๆ
9 ซ.จรัญสิทวงศ์ 49/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
244 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จี.เอ็น.อาร์.กรุ๊ป จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
14/13 ถ.บางบอน ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
16/23 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จูปิตัส จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
485,487,489 หมู่ที่ 6 ซ.อมรชัย ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4412301
- บริษัท จูปิตัส จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
475,477,479,481,483 หมู่ที่ 6 ซ.อมรชัย ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4412301-3
- บริษัท เจ ซี การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำถุงกระดาษ
483/1 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2940040
- บริษัท เจ ซี ซี การพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
93/16 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112114
- บริษัท เจ.เอ.เอส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
386/43-48 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2815331
- บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
141/15 หมู่ที่ 3 ถ.บางบอน 4 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8923235
- บริษัท เจนเนอรัลเพรส จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3/37-38 หมู่ที่ 9 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจริญการพิมพ์ 1992 จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1723-25 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2126073
- บริษัท เจริญศิลป์พริ้นท์เท็ค จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
864/65-66 ซ.ประดู่ 1(วัดจันทร์ใน) ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจแอลโคทติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ และเคลือบสิ่งพิมพ์
3761/464 ซ.อยู่ดี ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2111485
- บริษัท เจ้าพระยาระบบการพิมพ์ จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
312 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4243684
- บริษัท เจิดจรัสการพิมพ์ (2005) จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
91-91/2 ซ.จันทน์ 43 แยก 26-3 ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2110993
- บริษัท แจ๊ส เพอ-พริ้น จำกัด   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1 ซ.เสรีไทย 50 แยก 11 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5174837

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ก-บจ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บช-บร
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บล-ป
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด พ-ศ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ส-หย
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด หร-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม