//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ (Bangplee Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย:
ที่อยู่: 136/2 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2705 0697-8    โทรสาร: 0 2315 1498

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ หมวด ก-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ หมวด ฌ-ม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ หมวด ย-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม