//

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สิ่งทอ กรุงเทพฯ หมวด ก-บธ

- S.D. การปัก
ปักลวดลายผ้า
82/87 ซ.ขันทอง ถ.รัตนกวี ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
- กรุงเทพพั้นซิ่งเซ็นเตอร์
ปักลวดลายเสื้อผ้า
358-360 ถ.สุขุมวิท 71 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3915192
- กาญจน์การทอ
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 60 เครื่อง)
540 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 28 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4274430
- กิจเจริญการทอ
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 104 เครื่อง)
1/3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- กิจวัฒนา
ผลิตซิป
80/120-121 หมู่ที่ 4 ซ.เพชรเกษม 39/3 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4443051
- กิจอาภรณ์
ปักลวดลายผ้า (จำนวนเครื่องปักลวดลายผ้า 9 เครื่อง)
58/28-30 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- กิจอาภรณ์
ปักลวดลายผ้า
23-27 ถ.สมเด็จพจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- คณะบุคคลออริจินเอ็มรอยเดอรี่
ตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ปีละ 12,000,000 ชิ้น
3601/224 ซ.แฉล้มนิมิตร ถ.สุดประเสริฐ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- เค.ซี.นิตติ้ง
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 16 เครื่อง)
1 ซ.เพชรเกษม 110 แยก1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4210490
- จิตกิตต์เทรดดิ้ง
ถักถุงมือ (จำนวนเครื่องถัก 82 เครื่อง)
164/28-31 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- จิ้นเฮงการทอ
ทอผ้าทุกชนิด
1/118 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4687502
- จิรกิตต์เทรดดิ้ง (2)
ถักถุงมือ (จำนวนเครื่องถัก 82 เครื่อง)
164/32-35 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- เจริญกรการทอ
ทอผ้า
1/74 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 024601375
- เจริญการทอ
ทอผ้าทุกชนิด 
386 หมู่ที่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4686381
- เจริญดีไทยเอ็มบรอยเดอรี่
ปักลวดลายผ้า
9/5-6,9/8 หมู่ที่ 12 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4184837
- ฉั่งฮงนิตติ้ง
ถักทอผ้ายืด
21/222-4 หมู่ที่ 8 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ช. สากลยุทธ์
สางเศษผ้าให้เป็นปุย
34/1 หมู่ที่ 6 ซ.อ่อนนุช ถ.สุขุมวิท ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3213513
- ช.ชัยวัฒน์
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 7 เครื่อง)
632/13 ซ.วิบูลย์จันทร์ ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ชัยเจริญเอ็มบรอยเดอร์
ปักลวดลายผ้า (จำนวนเครื่องปักผ้า 8 เครื่อง)
53/358-359 หมู่ที่ 11 ซ.ลาดพร้าว 62 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- เชียงเฮงการทอ
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 4 เครื่อง)
68/298 หมู่ที่ 8 ซ.สังสิทธิ์นิเวศน์ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4158433
- ซินเจริญ
ย้อมผ้า พิมพ์ลวดลายผ้า ได้ปีละ 150,000 ตารางเมตร
114 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ซุงเหลียงการทอ
ถักผ้ายืด (เครื่องถักจำนวน 7 เครื่อง)
61/9-10 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- เซียงไถ่
กรอด้ายและหุ้มกระดุมดวยด้าย
183 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 20 ถ.สุขสวัดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ณะรุ่งเรือง
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 15 เครื่อง)
17/11 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ตังกวง
ถักทอแถบผ้า (จำนวนเครื่องทอ 4 เครื่อง)
74/23-24 ซ.เมฆสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2867617
- ถาวรเจริญการทอ
ถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 21 เครื่อง
571/17-18 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2945318
- ไถ่เม่งเซ้ง การปัก
รับจ้างปักเสื้อ
68/92-93-94 หมู่ที่ 5 ซ.พระราม 2 ซอย 8 ถ.พระราม2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ทรงกิจเจริญ
กรอด้ายและตีเกลียวด้าย
58/2 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ทรีสตาร์ นิตติ้ง
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 12 เครื่อง)
60/18-21 ซ.เพชรเกษม 75 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4214481
- ทัศนีย์ไหมพรม
ถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถักใช้แรงคน 12 เครื่อง)
55/15-16 ซ.ตากสิน 1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ที่นอนยิ่งเจริญ
ผลิตที่นอนฟองน้ำและที่นอนนุ่น
1/8-12 หมู่ที่ 7 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4691404
- ที่นอนรุ่งโรจน์
ตัดเย็บปลอกที่นอนและปลอกหมอน
42/29 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2790409
- ไทยด้ายหลอด
กรอด้ายหลอด
341 หมู่ที่ 9 ซ.สมบูรณ์ทรัพย์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยนิตแวร์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ถักผ้ายืด ถักถุงมือ และถุงเท้า
47/10-13 ซ.พิชัย 1 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2863092
- ไทยผลิต
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มนวม เสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
25/4-5 ซ.สามเสน 24 ถ.สามเสน ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2432914
- ไทยพัฒนา
ย้อมผ้า ได้ปีละ 200,000 ตารางเมตร
38/4 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4761790
- ไทยรัตน์
ปักและตกแต่งลวดลายผ้า
1352/1 ถ.ประชาชื่น ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยรุ่งกิจ
ปักผ้า
276/49-50-51 ซ.วยัดสังข์กระจาย ถ.อิสรภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยวัฒนาการช่าง
ถักทอสายรัดประคตพระ สายเข็มขัด สายภู่ลูกเสือ สายนกหวีดต่าง ๆ
14/16 หมู่ที่ 4 ซ.แป๊ะกง ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ไทยส่งเสริม
ย้อมผ้า ได้ปีละ 5,000,000 หลา
6 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แยก 5 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4681063
- ไท้เลี้ยง
ถักเสื้อไหมพรมด้วยมือ
79/38-39 ซ.ร่วมใจ ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนกฤตการทอ
ทอผ้า
38/262 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนภัทร การปัก
รับจ้างปักผ้า
186,188 ซ.เจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนาชัยการทอ
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)
58/8 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ธนาวดี
กรอด้ายหลอด (จำนวนเครื่องกรอ 3 เครื่อง)
37-39 ซ.สี่แยกวัดดวงแข ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ธิราภรณ์การทอ
ทอผ้าทุกชนิด(จำนวนเครื่องทอผ้า 40 เครื่อง)
1/105 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-6595422
- นางเซียะเอง แซ่แต้
ตัดเย็บกระสอบจากกระสอบเก่า
40/17 หมู่ที่ 9 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- นางพนิดา ชัยถิรสกุล
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 106 เครื่อง)
58/7 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- นางรัชนี ทองพุ่ม
เย็บผ้ารัดขา รัดเอว รัดเข่า
361/18 ซ.พหลโยธิน 55 ถ.พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
- นางสาวรัสนา เศรษฐี
ถักผ้ายืด
55/12 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 110 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8090812-6
- นายจักรพงษ์ ชุติไกรวัล
ทอผ้าทุกชนิด
474 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- นายชุติภัทร พิทักษ์สุรชัย
รับจ้างทอริบบิ้นและถักเชือก
22/264 หมู่ที่ 6 ถ.แผ่นดินทอง ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- นายนิพนธ์ มนูทัศน์
ทอผ้าไหม
853/1 หมู่ที่ 0 ซ.พญานาค ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- นายประยุทธ เรืองวีรวิชญ์
พิมพ์ลวดลายผ้า ได้ปีละ 220,000 หลา
13/43 ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.ริมคลองบางค้อ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4682012
- นายปริญญา อามาตมนตรี
พิมพ์ผ้า
4/127 หมู่ที่ 0 ซ.สะแกงาม 3 ถ.สะแกงาม ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- นายสัญชัย แซ่เตียว (ชัยการปัก แอนด์ พรีต)
อัดจีบผ้า
17/699 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- นายสัญชัย แซ่เตียว (พีทและพิม)
ปักผ้า
17/700 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- นิพนธ์การกล
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 15 เครื่อง) ได้ปละ 5,000 กก.
6/89 หมู่ที่ 4 ซ.จันทร์เศรษฐ์ ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ก๊กฮองอินดัสเตรียล
ถักผ้ามุ้งไนล่อน
386 ซ.หม่บ้านเศรษฐกิจ 31 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กีฬาแสงไทยเบลซ จำกัด
ผลิตถุงมือผ้า
17/355-357 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจียเล่อ การทอ จำกัด
ถักทอผ้ายืด
5/18 หมู่ที่ 2 ถ.อนามัยงามเจริญ ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดีดีการทอ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 30 เครื่อง)
88/95-96 หมู่ที่ 7 ซ.อำไพ ถ.บางขุนเทียน ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 01-2071754
- บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด
ฟอกย้อม 
474 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4275609
- บริษัท เฟิสท์ซ็อค จำกัด
ทำถุงเท้า,ถักทอเครื่องนุ่งห่ม
16/51,370-373 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ศิริภัส การทอ จำกัด
ทอผ้ายืด
17/1088 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ก.เจริญกิจแฟลทนิท จำกัด
ถักปกเสื้อยืด (จำนวนเครื่องถัก 70 เครื่อง) ได้ปีละ 1,000 โหล
30/35-38 ซ.วัดพุทธบูชา ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4276686-7
- บริษัท ก๊กฮองอินดัสเตรียล จำกัด
ถักผ้ามุ้งไนล่อน
384 ซ.หม่บ้านเศรษฐกิจ 31 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กรีนลีฟทอย จำกัด
ผลิตตุ๊กตาผ้า
745/51-55 ซ.วัดสุทธาราม ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4382355
- บริษัท กรุงเทพสปริงเท็กซ์ จำกัด
ปั่นด้าย
388 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 16 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4275896
- บริษัท กรุงเทพสปริงเท็กซ์ จำกัด
ตีเกลียวด้าย เชือก และทำปุยใยจากเศษผ้า
388 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 16 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4275896
- บริษัท กรุงธน แฟบริคส์ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 10 เครื่อง)
11/275-276 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กวาตชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ตัดเย็บชิ้นส่วนเก้าอี้จากผ้า
358 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กำชัยทอตราเสื้อ จำกัด
ถักผ้าแถบ และแถบยางยืด (จำนวนเครื่องถัก 37 เครื่อง) ได้ปีละ 500,000 โหล
9/5 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 28 (ประชัน) ถ.เพชรเกษม ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 18 เครื่อง
295/1 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 20 เครื่อง)
295/3 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิจถาวรการผลิต จำกัด
ผลิตแผ่นใยซับในเสื้อผ้า แผ่นใยขัดถู แผ่นใยฟิลเตอร์ และผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์
823 ซ.ลาซาล 24 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3932012
- บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)
3262/2 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3961847,7452397
- บริษัท กิตติบรรจุภัณฑ์ (1993) จำกัด
ทำเชือกพลาสติก และพิมพ์ถุงพลาสติก
3769/208-210 ซ.อยู่ดีพูลผล ถ.อยู่ดี ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด
ตัดเย็บผ้าใบคลุมรถ
1553-1557 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4661616
- บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ เช่น ผ้าใบคลุมรถ, คลุมเรือ และคลุมสินค้า
1553,1555,1557 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กุ้ยหลงนิตติ้ง จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 10 เครื่อง) ได้ปีละ 200 ตัน
327/29 หมู่ที่ 2 ซ.บางมดแลนด์ ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท กู๊ดวิลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เย็บผ้านวม (จำนวนจักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
1031/12 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2781716
- บริษัท เกศรวี จำกัด
ผลิตตุ๊กตาผ้า
16/97 หมู่ที่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เกียรติสยาม แฟมมิลี่ จำกัด
กรอด้าย ได้ปีละ 15,600 โหล
76/2-4 ชั้น 2 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เกียรติสยาม แฟมมิลี่ จำกัด
ถักถุงมือจากด้าย
76/2-4 ชั้นล่าง หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เกียรติสวัสดิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 9 เครื่อง)
1/77-79 ซ.เอกชัย 30 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด
เย็บปักลวดลายผ้า (เครื่องปักผ้า 46 เครื่อง,จักรเย็บผ้า 3 เคร
73/65 ซ.เพชรเกษม 28 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แกรนด์ นิตแวร์ จำกัด
ถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถัก 14 เครื่อง
30/2-3-4 ซ.ศรีอักษร ถ.เชื้อเพลิง ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แกรนด์โฮลดิ้ง สปอร์ต จำกัด
ถักเครื่องนุ่งห่มด้วยด้าย หรือเส้นใย เช่น ถุงเท้า
142-146 ซ.สว่าง ถ.มหาพฤฒาราม ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แกรนเดอร์ การ์เมนท์ จำกัด (สาขา)
ถักเสื้อไหมพรม
101 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท โกลเด้น ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ถักถุงเท้า
2 ซ.เอกชัย 95/2 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด
ถักผ้ายืดและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนเครื่องถักผ้า 18 เครื่อง จักรเย็บผ้า 272 เครื่อง)
52/1 ซ.พระยาพิเรนทร์ ถ.เชื้อเพลิง ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คลาสสิคการปัก จำกัด
ปักลวดลายผ้า จำนวนเครื่องปัก 10 เครื่อง
60/244-250 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4159319
- บริษัท ควิลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
เย็บผ้า เดินลายผ้า ทำผ้าหุ้มที่นอน (จำนวนจักรเย็บผ้า 7 เครื่อง)
145/1 หมู่ที่ 3 ซ.ส่งเสริมสัมพันธ์ ถ.สุขุมวิท ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3113218
- บริษัท คอตตอนคลับ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 16 เครื่อง) และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 88 เครื่อง)
80/268 ซ.ธนาคารไทยทนุ ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด
ทำหนังเทียม
8 ถ.ม.จ.สง่างาม สุประดิษฐ์ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล จำกัด
ปักลวดลายผ้า
726 ซ.สุขสวัสดิ์ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คอมพิวเตอร์ เอ็มบรอยเดอรี จำกัด
ปักลวดลายลงบนผ้า
95/11 หมู่ที่ 7 ซ.ศูนย์อุตสาหกรรมบางขุนเทียน ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4167797
- บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด
ทอผ้าแถบ (จำนวนเครื่องทอ 11 เครื่อง)
2 ซ.สุขสวัสดิ์ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4683780
- บริษัท คาแซนดร้า จำกัด
ทำผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนและผ้าแขวนผนัง
49/11 ถ.รามคำแหง ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท คาแทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง (จำนวนจักรเย็บผ้า 8 เครื่อง)
20/43-44 หมู่ที่ 7 ซ.สุวรรณน้อย ถ.สุขาภิบาล 1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2359228-9
- บริษัท คีย์เบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำผ้าสำเร็จรูปส่งออก
66/101 หมู่ที่ 8 ซ.รามอินทรา 22 ถ.รามอินทรา ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9436549
- บริษัท เค.กรุ๊ฟการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ลวดลายผ้า ได้ปีละ 60,000 หลา
141/65 หมู่ที่ 6 ซ.โรงเรียนคลองห้วยทราย ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4163682
- บริษัท เค.วี.ซี. อินเตอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
พิมพ์ผ้า
39/13 ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4151480
- บริษัท เค.สยามอุตสาหกรรม จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 8 เครื่อง)
20/189-192 ซ.ชัยนุกูล ถ.พระรามที่ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4162728
- บริษัท เคนเนย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอนด์ เอ็ม จี เอฟ จำกัด
ทำเชือกพลาสติก
439/47-50 ซ.วัดปรก 2 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เคมีและวิศวกรรม จำกัด
ถักผ้ายืด
6/80 หมู่ที่ 4 ซ.จันทรเศรษฐ์ ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เครเชนโด จำกัด
สิ่งทอ
ตัดเย็บเครื่องนอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มนวม
68 หมู่ที่ 0 ซ.สุขุมวิท 40 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด
ฟอกย้อมผ้า ได้ปีละ 738.5 ตัน
159 ซ.โรงงาน ถ.ศรีนครินทร์ ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3740189
- บริษัท แค้ปป้าอินดัสทรี่ จำกัด
ปักลวดลายบนผ้า (จำนวนเครื่องปัก 5 เครื่อง)
1820/424 ซ.เลิศสุข ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4249316
- บริษัท แคปปิตอล คาร์เปท จำกัด
ผลิตพรมต่าง ๆ
4265 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แคปิตอล คาร์เปท จำกัด
การทอพรม
9 ซ.อุดมสุข 34 ถ.อุดมสุข ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 023838860-1
- บริษัท แคมป์เปอร์แมน จำกัด
ทำถุงนอนและเต้นท์พักแรม
74 หมู่ที่ 5 ซ.42 ถ.สวนผัก ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8844646
- บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตผ้าชุดปูที่นอน ผ้าชุดคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู
128 ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 326-392-3
- บริษัท งี่เซ้งการทอ (1992) จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 65 เครื่อง) ได้ปีละ 140 ตัน
52/5 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4684136
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ปั่นด้าย
993 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้า และพิมพ์ผ้า
993/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-416-0112-8
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ถักผ้าขนสัตว์เทียม (จำนวนเครื่องถักผ้า 137 เครื่อง)
993 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ถักผ้า (จำนวนเครื่องถัก 1,000 เครื่อง)
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 33,840 แกน)
993/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4160112-6
- บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
แต่งสำเร็จเส้นด้าย ตีเกลียวเส้นด้าย และถักผ้า
993/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จอมทองอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 72 เครื่อง)
32/28 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จิง เย้ ชิง จำกัด
ถักถุงเท้า
45 หมู่ที่ 2 ซ.จัดสรรทหารเรือ ถ.สุขุมวิท ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3280195
- บริษัท จิตรศิลป์โสภณ จำกัด
ผลิตตาข่ายพลาสติก
38/1 หมู่ที่ 9 ซ.เทพนิมิตรเหนือ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จินเมอินดัสทรีส์ จำกัด
ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถักถุงเท้า 17 เครื่อง)
113/28 หมู่ที่ 3 ซ.เพชรเกษม 57 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จิรพัฒน์การปัก จำกัด
ตบแต่งและเย็ยปักถักร้อยสิ่งทอ
23/48 หมู่ที่ 7 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท จีฟ้ง จำกัด
ถักเสื้อไหมพรม
20/67 หมู่ที่ 7 ซ.พุทธบูชา 23 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8740296
- บริษัท จุนประทีป จำกัด
กรอไหมพรม
612/18 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2828296
- บริษัท จุนประทีป จำกัด
กรอไหมพรม
33/7 ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4242802
- บริษัท เจนเนอรอล สักซ์ จำกัด
ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถัก 60 เครื่อง)
48 หมู่ที่ 2 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจริญดีไทยเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
ปักผ้า ฉลุผ้า
156/22,23,26,27 ซ.ข้างตลาดพรานนก ถ.อิสระภาพ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจริญรัตน์การทอ จำกัด
ถักผ้ายืด 
28/12 หมู่ที่ 5 ซ.วัดยายร่ม ถ.พระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เจียไถ่แมชีนเนอรี่ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 7 เครื่อง) และซ่อมแซมเครื่องถักผ้า
11/398 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เฉินหลิน พริ้นติ้ง จำกัด
รับจ้างพิมพ์ผ้า
60/486-487 หมู่ที่ ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ช.อึ้งเฮงฮวด (โสภณกิจ) จำกัด
ทำเชือกพลาสติก
47/75 หมู่ที่ 1 ซ.สกุลอนุสรณ์ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ชฎา (1969) จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 9 เครื่อง)
99 ซ.ชวศรี ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ชนะวรรณ จำกัด
ถักเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป
1529/10-11 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 249-9779
- บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 8 เครื่อง)
58/105-108 หมู่ที่ 6 ซ.สาเก ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ชูชัย สปอร์ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้า
22/27 หมู่ที่ 7 ซ.แผ่นดินทอง ถ.หลังที่ว่าการอำเภอบางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8995017-20
- บริษัท ชูชาติ (ประเทศไทย) จำกัด
กรอด้าย
48/51 หมู่ที่ 1 ซ.จุลพงษ์ ถ.บางขุนเทียน - ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ชูชาติ (ประเทศไทย) จำกัด
กรอด้าย
48/31 หมู่ที่ 1 ซ.จุลพงษ์ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ชูสร้อยปิ่น จำกัด
ทำผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม
778 ถ.เจริญนคร ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซอกซ์โทเปีย จำกัด
ถักถุงเท้า, กางเกงแนบเนื้อ
3/5 ซ.วัฒนาสมบัติ ถ.สุขุมวิท 64/1 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 7415951-2
- บริษัท ซันไชน์นิตติ้ง จำกัด
ถักเสื้อไหมพรม
3695/8 ซ.แฉล้มนิมิตร 12 ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2921192
- บริษัท ซันนี่นิตติ้ง จำกัด
ถักเสื้อไหมพรมด้วยแรงคน จำนวนเครื่องถักไหมพรมด้วยแรงคน 70 เครื่อง ได้ปีละ 300,000 ชิ้น
3769/134-137 ซ.อยู่ดี ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซิ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตเชือกฟางพลาสติก
9/43 ซ.นาคเพชรชมพู ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เต้นท์ ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของเต้นท์ ถุง เป้ ย่าม ถุงนอน อุปกรณ์ปิคนิค/แคมปิ้งและกระเป๋าทำจากหนัง,ผ้า,พลาสติก,โลหะ การบรรจุและแบ่งบรรจุเต้นท์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเต้นท์ ถุง เป้ ย่าม ถุงนอน อุปกรณ์ปิคนิค แค้มปิ้ง รวมถึงการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
369 ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด
ซักรีดและฟอกเสื้อผ้า
89 หมู่ที่ 5 ถ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-7379341
- บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด
รับจ้างสกรีนผ้า และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
16/55 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซิลเวอร์ ไลท์ จำกัด
ทอผ้า
6/83 หมู่ที่ 5 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4213993
- บริษัท ซี.ที.สปินนิ่ง จำกัด
ตีเกลียวและปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 208 แกน) ได้ปีละ 110 ตน
19/3 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 114 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซี.อาร์.ที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
ปักลวดลายผ้า
198/69-70 ซ.วัดสันติธรรมมาราม ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซี.อาร์.ที.เอ็มพรอยเดอรี่ จำกัด
ปักผ้า
198/69-70 หมู่ที่ 0 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซี.เอส.เบดดิ้ง จำกัด
ทำหมอนและผ้าห่มนวม
33/17 หมู่ที่ 3 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3991154
- บริษัท ซี.เอส.พี.อุตสาหกรรม จำกัด
ถักผ้า
999/9 ซ.บุญมี ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8021451
- บริษัท ซีนีเมกซ์ จำกัด
ผลิตเส้นยางอีลาสติก
185-189 ซ.แสงทิพย์ ถ.พระโขนง-คลองตัน ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซุปเปอร์สตาร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าปูโต๊ะ
370 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เซงมี่แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด
ถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถักไหมพรม 513 เครื่อง)
10/95 หมู่ที่ 10 ซ.เพชรเกษม 53 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4575573
- บริษัท เซมิโก เท็กซ์ จำกัด
ผลิตสิ่งทอ ประเภททอสาย ทอแถบ ทอหน้าแคบ
19/153-154 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 63 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท เซิ่งฟาง จำกัด
ผลิตเส้นยางยืด
44,46,48 หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 46/1 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท แซฟทรอล จำกัด
ตัดเย็บผ้าใบเป็นทุ่นกักคราบน้ำมันในทะเล
27 ซ.เจริญนคร 39 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8624594-5
- บริษัท ณัฐพล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้ายืด
80,82 ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8986671
- บริษัท ดวงสยาม จำกัด
ปักลวดลายบนผ้า
623/1 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดาสโก้ จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิด พีวีซี และไนล่อน
352 เขตนิคมฯลาดกระบัง หมู่ที่ 17 ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดาสโก้ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิด พีวีซี ไนล่อนและโพลีเอสเตรย์
ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดี ดี อัญอุตสาหกรรม จำกัด
ถักถุงมือ หมวก ชายครุยผ้าและทำกระดาษสายรุ้ง
198/38 ซ.เพชรเกษม 16 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
ทอผ้าไหมด้ายแรงคน จำนวนเครื่องทอ 19 เครื่อง
126 ซ.สันติภาพ ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดีไซน์ วีฟวิ่ง มิลส์ จำกัด
ทอผ้าม่าน (จำนวนเครื่องทอ 6 เครื่อง)
99/175 ซ.เพชรเกษม 38 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ดีพลัสพลาสติกไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
ถักทอผ้ายืด
79/6 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไดม่อนด์ รับเบอร์ เท็คซ์ไทล์ จำกัด
ทำด้ายอีลาสติก
926/8 หมู่ที่ 12 ซ.เชลียง1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-7474107
- บริษัท ไดมอนด์นิตติ้ง จำกัด
ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถักถุงเท้า 100 เครื่อง)
155 ซ.สุขสวัสดิ์ 29 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ต้องใจ จำกัด
สางทำความสะอาดเศษฝ้าย ได้ปีละ 500 ตัน และปั่นด้าย จำนวน 13,300 แกน
211 หมู่ที่ 9 ถ.หลวงแพ่ง ต.ทับยาว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3268244
- บริษัท ต๋าเซียน เทรดดิ้ง จำกัด
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ เช่น กระเป๋าใส่เสื้อผ้า
22/412 หมู่ที่ 6 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5730871
- บริษัท ไต๋ฮวดอุตสาหกรรม จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 13 เครื่อง)
33/1 หมู่ที่ 1 ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ท.ชินวัตรไหมไทย (ประเทศไทย) จำกัด
ทอผ้าด้วยกี่กระตุก (จำนวน 16 กี่)
138 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3913813
- บริษัท ท.ชินวัตรไหมไทย (ประเทศไทย) จำกัด
ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า ทอผ้าด้วยเครื่องจักร (จำนวนเครื่องทอ 68 และทอผ้าด้วยมือ จำนวนเครื่องทอกี่กระตุก 100 เครื่อง)
99 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3930183
- บริษัท ทรีนีตี้ อินเตอร์แนทชั่นแนล จำกัด
ทำกระเป๋าจากผ้าและพลาสติก
99/276-278 หมู่ที่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทวีผล นิตติ้ง จำกัด
ถักปกเสื้อ (จำนวนเครื่องถัก 20 เครื่อง)
3761/398 ซ.อยู่ดีทวีผล ถ.นอกเขต ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทวีพร การปัก จำกัด
ปักผ้า
418/12-13 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2127771
- บริษัท ท็อพแมท จำกัด
ผลิตแผ่นป้ายยี่ห้อ และแถบตราต่าง ๆ ทุกชนิด
713 หมู่ที่ 0 ถ.นิมิตใหม่ ต.ทรายกองดิน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9147903-7
- บริษัท ทอมกาดา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตัดเย็บผ้าถูพื้น
9/127 หมู่ที่ 6 ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัด
ถักเชือกต่าง ๆ เช่น เชือกผูกรองเท้า
110/78-80 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทิพย์อาสน์ จำกัด
ตัดเย็บที่นอน
49/48 หมู่ที่ 6 ซ.แสงพลอย 5 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4152545
- บริษัท ทิศเหนือการทอ จำกัด
ถักเสื้อไหมพรม จำนวนเครื่องถัก 236 เครื่อง
457/106,457/108-114 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 72 เครื่อง)
175 หมู่ที่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5236276
- บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ถักผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
88/43 หมู่ที่ 7 ซ.พระยามนธาตุ 9 ถ.บางขุนเทียน ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8998080-3
- บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด
ทอแถบผ้าเครื่องหมายการค้า
5 ซ.ปุณณวิถี 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ที.เอช.เทกซ์ไทล์ กรุ๊พ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 12 เครื่อง)
84/161-164 หมู่ที่ 7 ซ.ทองปาน 1 ถ.ท่าข้าม ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกขาว ย้อมสีหรือพิมพ์แต่งสำเร็จ (เครื่องทอผ้า 478 เครื่อง และเครื่องปั่นด้าย 21,400 แกน)
175 หมู่ที่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5236276-9
- บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัด
เย็บที่นอนชนิดต่าง ๆ เช่น ที่นอนใยมะพร้าว ที่นอนฟองน้ำ
29/1-3 หมู่ที่ 3 ถ.สามวา ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5178108
- บริษัท ทีเอพี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทอ-ทำป้ายฉลากติดเสื้อ (จำนวนเครื่องทอ 4 เครื่อง)
10 หมู่ที่ 6 ซ.ลาซาล 49 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3615350
- บริษัท ทูเก็ตเตอร์ การ์เม้นท์ จำกัด
ถักเสื้อไหมพรมสำเร็จรูปและเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด ได้ปีละ 24000 กก.
11/356-357 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4160427
- บริษัท เทียมเซ่งฮงอุตสาหกรรม จำกัด
พิมพ์รูปลอกลงบนผ้า ได้ปีละ 400,000 หลา
26/12 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.พระรามที่ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4686223
- บริษัท โทมาตินี่ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 9 เครื่อง)
82/130-133 หมู่ที่ 11 ซ.วัดราชโอรส ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท โทมิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ทำกระเป๋า เป้
109/8 หมู่ที่ 0 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทเกรส คอร์ด จำกัด
ถักผ้ายืด และถักเชือก
151/16 ซ.พหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5615011
- บริษัท ไทไทยเทส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำผ้าเคลือบยาง
8/14 หมู่ที่ 6 ซ.ศิริชล ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทย นันวูเว่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น หมอน ผ้าห่ม
361 หมู่ที่ 1 ซ.ชัยยงค์ ถ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทย โรบินน่า เลเบิล จำกัด
ทอแถบผ้าเป็นตรา เครื่องหมาย (จำนวนเครื่องทอแถบผ้า 99 เครื่อง)
114-115 หมู่ที่ 1 ซ.วิทยุศึกษา ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทย ล้ง เอช.เค.จำกัด
ถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถัก 42 เครื่อง)
88/2630-31 ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยเซ้าท์อีส นิตติ้ง จำกัด
ถักเสื้อไหมพรมและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
5 ซ.เพชรเกษม 47/2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4540040
- บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถัก 30 เครื่อง)
50/104 หมู่ที่ 1 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4761013
- บริษัท ไทยทูเวย์แฟบริค จำกัด
ถักผ้ายืด กางเกงใน ผ้ามุ้งและผ้าแถบอีลาสติก (จำนวนเครื่องถัก 12 เครื่อง)
50/103 หมู่ที่ 1 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4600511
- บริษัท ไทยเทรด แฟบริค จำกัด
ถักผ้ายืด
187/1 ซ.พระรามที่ 2 ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยเทรดแฟบริค จำกัด
ถักผ้ายืด
205,203,201,199,197, ซ.พระรามที่2 ซอย44 ถ.พระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
ทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น2ห้อง 25 ถ.สาทีรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยนิตติ้งอุตสาหกรรม จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 40 เครื่อง)
13 ซ.พระราม 2 ซอย 54 แยก 4 ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4160039
- บริษัท ไทยผลิต (อุตสาหกรรม) จำกัด
ทอผ้าแถบและปักเครื่องหมายบนผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้าแถบ 6 เครื่อง)
683/2 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 20 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซ์ไทล์ จำกัด
ปั่นด้าย, ถักผ้า (KNITTING)
175 หมู่ที่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5338335-6
- บริษัท ไทยเฟิรสอีลัสติค จำกัด
ถักแถบยางยืด
3/88-93 หมู่ที่ 6 ซ.เอกสมบูรณ์ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด
ผลิต แห-อวน (น้ำเค็ม)ตาข่ายสำหรับใช้ในสงคราม
300 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยเมโทร เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 49 เครื่อง)
29/8, 29/22 หมู่ที่ 3 ซ.จันทร์พริ้ง ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด
ทำเส้นใยยืดหยุ่น ย้อมสี และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้เส้นใยไนล่อน 582 ตันต่อปี และเสื้อผ้าสำเร็จรูป 50,000 โหลต่อไป
474 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 685609
- บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด
กรอด้าย
472 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4270542
- บริษัท ไทยรุต นิตติ้ง จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 24 เครื่อง) และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 310 เครื่อง)
97 หมู่ที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 24 เครื่อง)
55/50 (เฉพาะชั้น 2) ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2943520
- บริษัท ไทยวีนิล จำกัด
ทำหนังเทียม และ พีวีซี ฟิล์ม
84 ถ.รามอินทรา ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยวูล นิตติ้งอิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
ถักเสื้อไหมพรมด้วยแรงคน (จำนวนเครื่องถีก 44 เครื่อง)
12 ซ.เจริญนคร 14 (แยกวนาวรรณ 2) ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยสวัสดิ์อุตสาหกรรมนิตติ้ง จำกัด
ตกแต่งผ้าให้เป็นขน
255/63 ถ.หม่บ้านเศรษฐกิจ ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยแหอวนอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตเชือกพลาสติก ทอตาข่ายพลาสติก แห และอวน
7/10 หมู่ที่ 1 ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ไทยฮันลี จำกัด
ถักถุงเท้า (จำนวนเครื่องถัก 28 เครื่อง)
48/1 หมู่ที่ 2 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ธนบุรีทอผ้าลูกไม้ จำกัด
ผลิตผ้าลูกไม้
110 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4270042
- บริษัท ธนัตถ์ การปัก จำกัด
ปักลายผ้า
681/5, 681/7 ชั้นที่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2294-8996
- บริษัท ธนาพงษ์ จำกัด
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 53 เครื่อง) ได้ปีละ 12 ตัน
657 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3110231
- บริษัท เธียระการทอ จำกัด
ถักปกเสื้อ (จำนวนเครื่องถักปกเสื้อ 49 เครื่อง)
91/27-32 (ชั้นล่าง) ซ.สุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร

สิ่งทอ กรุงเทพฯ หมวด ก-บธ
สิ่งทอ กรุงเทพฯ หมวด บน-บอ
สิ่งทอ กรุงเทพฯ หมวด บฮ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม