//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย: MDX Public Co., Ltd.

ที่ตั้ง:  กม 20 ถนน ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3857 5277-84    โทรสาร: 0 3857 5286
อีเมล์: info@gatewaycity,net    เว็บไซด์: http://www.gatewaycity.net
พื้นที่โครงการ: 6,500 ไร่
จำนวนโรงงาน: 63

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา หมวด ก-ท
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา หมวด ธ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม