//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2515
บริหารโดย:
ที่อยู่: 60 หมู่ 14 ถ.เสรีไทย ต.บางชัน อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2517 0744, 0 2517 1895, 0 2906 0399-401  โทรสาร: 0 2517 6965, 0 2517 9654
พื้นที่โครงการ:
จำนวนโรงงาน: 91

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมวด ก-บต
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมวด บถ-บม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมวด บย-บส
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมวด บศ-ฮ

แหล่งที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - http://www.ieat.go.th
Update: 2557 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม