//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
ปี2533
ที่อยู่:
39/5 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์:
0 3449 0066   โทรสาร: 0 3449 0070
พื้นที่โครงการ:
1,456 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,041 ไร่
- เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 28 ไร่
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 387 ไร่

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ก-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ฌ-ธ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด น-ภ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ม-ว
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ศ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม