//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2552
บริหารโดย: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท วี.อาร์.เอ็ม.พัฒนา จำกัด
ที่อยู่: ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3208 สายชัฎป่าหวาย - น้ำพุ - ราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
พื้นที่โครงการ: 1,216 ไร่
- เฟส 1 จำนวน 690 ไร่
- เฟส 2 จำนวน 526 ไร่ 

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม