//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)
ปีที่ก่อตั้ง: 2533
บริหารโดย: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด ( มหาชน )
ที่อยู่:
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโค้กแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย
สำนักงานนิคม: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด ( มหาชน )
61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโค้กแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (036) 374-085-7 , (036) 376-100    แฟกซ์: (036) 374-085 , (036) 376-6107
อีเมล์: oran@nk-ie.com    เว็บไซด์://nk-ie.campanatiles.com/

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม