//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (Wellgrow Industrial Estate )

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate)
บริหารโดย:
ที่อยู่:78 ม.1 ถนนบางนาตราด กม.36 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์: 0 3857 0001    โทรสาร: 0 3857 0002
จำนวนโรงงาน: 153

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา หมวด ก-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา หมวด ฌ-ฟ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา หมวด ภ-ล
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา หมวด ว-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม