//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Anya Thani Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Anya Thani Industrial Estate)
หรือ นิคมอุตสาหกรรมเจมโมโพลิส (Gemopolis Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2533
บริหารโดย: บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0 2727 0000-22    โทรสาร: 0 2727 0030
อีเมล์: bizdev@gemopolis.com    เว็บไซต์: www.gemopolis.com

พื้นที่โครงการ: 800 ไร่
- ศูนย์กลางผลิตและการค้าของอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ
- บริเวณนิคมฯ ยังมีอาคาร Gemopolis Outlet ซึ่งรวมร้านจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีต่างๆ ซึ่งมาจากโรงงานผลิตในนิคมฯ

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี กรุงเทพฯ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ก-ต
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ถ-ม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ย-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม