//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate - Map Ta Phut)

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate - Map Ta Phut)
ก่อตั้ง: ปี
ที่อยู่: 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3868 3303-4    โทรสาร: 0 3868 3963
อีเมล์: sales@hemaraj.com     เว็บไซด์: http://www.hemaraj.com
บริหารโดย: Hemaraj Land And Development Public Company Limited
พื้นที่โครงการ: 3,546 ไร่
จำนวนโรงงาน: 39

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม