//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)

นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)
ก่อตั้ง: ปี 2537
บริหารโดย: บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่: 106 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
ทุนจดทะเบียน: 830 ล้านบาท
พื้นที่โครงการ: 7,500 ไร่
พื้นที่ขาย: 4,800 ไร่
จุดเด่น:
- สถานที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการลงทุนในกลุ่มประเทศอินโดจีน
- ความสะดวกสบายในการเดินทางที่ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ กอปรกับความพร้อมและความใส่ใจในการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการลงทุนที่ต่ำกว่า
- โรงแรม 4 ดาว ห้องประชุมสัมมนา ฟิตเนส เซ็นเตอร์ และแหล่งช้อปปิ้ง เพื่อรองรับการใช้ชีวิตและสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับลูกค้าทุกท่าน

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ก-ฉ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ช-ต
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ถ-น
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด บ-ฟ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ภ-ว
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ส-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม