//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2553
บริหารโดย: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน
ที่อยู่: ตำบลหนองบัวและตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
พื้นที่โครงการ: 2,194 ไร่

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมระยอง บ้านค่าย
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมระยอง บ้านค่าย

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม