//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 1995
บริหารโดย: บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่: 150 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักนิคม: 150 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0 3834 7001-3    โทรสาร: 0 3834 7005 
อีเมล์: churaporn@pipestate.com    เว็บไซด์: http://www.pipestate.com/th
เงินทุนจดทะเบียน: 2,200 ล้านบาท
จำนวนโรงงาน: 67

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี หมวด ก-ซ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี หมวด น-ท
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี หมวด ป-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม