//

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง (พิจิตร)

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate - Phichit)

รองรับอุตสาหกรรม 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, และอุทัยธานี) และเป็นแหล่งผลิตสินค้าสู่สี่แยกอินโดจีน (ASEAN INTERNATIONAL CONNECTING ROUTES)

79 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ กม. 97-99 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โทรศัพท์: 056-692191-2 โทรสาร: 056-692193
E-mail: info@phichit-ie.go.th
http://phichit-ie.go.th/

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง พิจิตร 
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง พิจิตร 

แหล่งที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - http://www.ieat.go.th
Update: 2557 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม