//

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ (Bangpoo Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ (Bangpoo Industrial Estate) 
บริหารโดย:
Thailand Industrial Real Estate Development Company Limited
ก่อตั้ง: ปี 1977  
ที่อยู่: 649 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตร 34-37 ตำบลบางปูใหม่ แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร: 0-2709-3450-3    แฟกซ์: 0-2709-8193          
E-mail: BangPoo.1@ieat.go.th   
พื้นที่: 5,472-2-68 ไร่ 
จำนวนโรงงาน: 350 โรงงาน

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ก-ค
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด จ-ช
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ซ-ด
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ต-ท
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ธ-บ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ป-พ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ฟ-ม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ย-ว
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด ศ-ห
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ หมวด อ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม