//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)
จัดตั้งโดย: บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้ง:
26 มีนาคม 2514
ที่อยู่:
999 หมู่ 13 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
โทร:
66-(0)2529-0031-5, 66-(0)2529-0131-5   แฟกซ์: 66-(0)2529-2176
อีเมล:
sales@navanakorn.co.th   เว็บไซต์: http://www.navanakorn.com
พื้นที่:
มากกว่า 6,500  ไร่
ทุนจดทะเบียน:
1,452,591,000 บาท

ประวัติความเป็นมา
- ปี 2514 เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี
- ปี 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายใต้ชื่อ บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน
- ปี 2548 ได้ขยายธุรกิจได้จัดตั้งโครงการ เขตประกอบอุตสาหกรรม นวนครนครราชสีมา ที่อำเภอเนินสูง  จังหวัดนครราชสีมา  บนเนื้อที่ขนาด 2,000 ไร่ ภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เป็นเขตส่งเสริมที่ 3 ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
- ความโดดเด่นของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับระบบสาธารณูปโภค และ ระบบสาธารณูปการต่างๆที่ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ
- บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน เป็นที่ยอมรับของทั้งนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งมีบริษัทรวมกันอยู่ภายในโครงการมากกว่า 200 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น  สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมได้แก่  อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์   อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสนับสนุน เป็นต้น
- นวนครเป็นแหล่งรวมแรงงานฝีมือจำนวนมาก 
- จัดให้มีโครงการ  เดอะนวนครไพรเวซี่  เพื่อสำหรับรองรับการเติบโตของชุมชนภายในโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เป็นคอนโดมิเนี่ยมที่สมบูรณ์แบบภายในโครงการมี พลาซ่า  สวนพักผ่อน และระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมสรรพสำหรับผู้บริหารและพนักงานด้วยจำนวนห้องที่มากกว่า 1000 ห้องในเฟสแรก

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
- เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี บีโอไอ เขต 1
เขตอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
2. พื้นที่เขตปลอดอากร
3. พื้นที่พรีเมียมโซน
4. พื้นที่เขตพาณิชยกรรม และที่พักอาศัย
- เขตปลอดอากรนวนคร
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)  ได้จัดแบ่งพื้นที่ 188 ไร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือการดำเนินกิจการอื่นใดในการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจนำเข้า และส่งออก  การดำเนินกิจการใดๆในพื้นที่เขตปลอดอากร ให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการนอกประเทศไทย และนอกอาณาเขตของศุลกากรไทย  ดังนั้นสินค้าหรือวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือในประเทศเมื่เคลื่อนย้ายเข้ามา และ/หรือส่งออกจากเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามกฎหมาย
- เขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บีโอไอ เขต 3    
เขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากกว่า 2,500,000 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 231 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นแหล่งรวมแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และยังได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ เขต 3 จึงเป็นทำเลทองของนักลงทุน

ประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- อิเล็คทรอนิกส์
- ออโต้พาร์ท
- อาหาร
- ของเด็กเล่น
- แพ็คเกจจิ้ง
- เฟอร์นิเจอร์
- ฉีดพลาสติก
- ของใช้ในบ้าน
- อุปกรณ์การแพทย์
- แม่พิมพ์
- โลจิสติกส์
- ลูกยาง
- รีไซเคิล
- เจียรไนเพชร
- อะลูมิเนียม
- อื่นๆ

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทของเด็กเล่น- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทเจียรไนเพชร
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทฉีดพลาสติก
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทแพ็คเกจจิ้ง
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทแม่พิมพ์
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทลูกยาง
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทโลจิสติกส์
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทอลูมิเนียม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทออโต้พาร์ท
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทเฟอร์นิเจอร์
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทอาหาร
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทอิเล็กทรอนิกส์
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทอุปกรณ์การแพทย์
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประเภทอื่นๆ
 

 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม