//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2547
บริหารโดย: บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท จำกัด
ที่อยู่: 30/1 หมู่ 2 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกคาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3445 2222, 0 3445 2023    โทรสาร: 0 3445 2024
อีเมล์: kola@sinsakhon.com     เว็บไซด์: http://www.sinsakhon.com
พื้นที่โครงการ: 2,700 ไร่
แนวความคิด: กลยุทธ์การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอันทันสมัย (The Innovation Printing Cluster) มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมาอยู่รวมตัวในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและทำให้บริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มารวมตัวกันนั้น สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดระดับชาติหรือระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ:
- ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านการพิมพ์
- ธุรกิจที่สนับสนุนทุกงานพิมพ์ อาทิเช่น ธุรกิจสำนักพิมพ์ ธุรกิจการออกแบบ/จัดทำอาร์ตเวิร์ค ศูนย์จำหน่ายและร้านค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์
- สถาบันเทคโนโลยีทางการพิมพ์
- ศูนย์จำหน่าย และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 24 ชั่วโมง
- ศูนย์กระจายวัตถุดิบ และอุปกรณ์การพิมพ์ (Logistics Centre)
- เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง จึงไม่จำเป็นต้องสต๊อกวัตถุดิบจำนวนมาก (Zero Stock Policy)
- บริการให้เช่าคลังเก็บสินค้าที่ทันสมัย ลดภาระการมีพื้นที่เก็บสินค้า

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร - รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เฟส 1
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เฟส 2

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม