//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)
ปีที่ก่อตั้ง: 2541
บริหารโดย: บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ที่อยู่: 110 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม กม. 90 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สำนักงานนิคม: 110 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม กม. 90 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์: 0 3536 4011-3, 0 3571 6745-6    โทรสาร: 0 3536 4014
อีเมล์: mld@industrial-land.com    เว็บไซด์: http://www.industrial-land.com

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
-
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม