//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา (Bangpa-in Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา (Bangpa-in Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2532
ที่อยู่: 139 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
สำนักงานนิคม: 139 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3525 8409-10, 0 3525 8412     โทรสาร: 0 3525 8411
อีเมล์: ieat@bldc.co.th    เว็บไซด์: http://www.bldc.co.th
พื้นที่ทั้งหมด: 1,962-1-64 ไร่
จำนวนโรงงาน: 109
- โรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 จำนวน 50 ราย
- โรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 จำนวน 21 ราย
- โรงงานที่ได้รับการรับรอง มอก.18001 จำนวน 9 ราย

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา
-
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา หมวด ก-ด
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา หมวด ต-น
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา หมวด บ-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม