//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2550
บริหารโดย: บริษัท มหาราชนคร จำกัด
ที่อยู่: ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
พื้นที่โครงการ: 140 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 116.45 ไร่ ร้อยละ 82.84
- พื้นที่สาธารณูปโภค 21.72 ไร่ ร้อยละ 15.45
- พื้นที่สีเขียว 2.41 ไร่ ร้อยละ 1.71

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม