//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรม

เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ตาม ม.30 แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 


1. เขตประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานฟอกหนัง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 29 เมษายน 2536
ที่ตั้งโครงการ: ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน และ กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 0 2703 8886, 0 2703 8878 โทรสาร: 0 2703 8431  http://www.thaitanning.org 
สถานที่ติดต่อ: สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
226 หมู่ 1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0 2703 9009-10, 0 2703 8878 โทรสาร: 0 2703 8431  http://www.thaitanning.org 
พื้นที่โครงการ: 910 ไร่
2. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บึงโคล่อินเตอร์ซิตี้ร่วมทุน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 
ที่ตั้งโครงการ: 3/1 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์: 0 2543 5169-70 โทรสาร: 0 2543 5121 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท บึงโคล่ อุตสาหกรรมจัดสรร จำกัด
3/1 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี-ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์: 0 2543 5169-70 โทรสาร: 0 2543 5121
พื้นที่โครงการ: 141 ไร่
3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยซัมมิท
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2536
ที่ตั้งโครงการ: 4/3 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0 2325 8099 โทรสาร: 0 2337 0276
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ไทยซัมมิท โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
4/3 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  http://www.thaisummit.co.th
พื้นที่โครงการ: 171 ไร่
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม เครือซิเมนต์ไทย เหมราช สระบุรี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 21 มกราคม 2537 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 1 กันยายน 2538
ที่ตั้งโครงการ: 111 หมู่ 7 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์: 0 3637 3333-5 โทรสาร: 0 3637 3226  http://www.siamland.net 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 586-2234-5 โทรสาร: 587-0694 www.siamland.net 
พื้นที่โครงการ: 3,491 ไร่
5. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนหนองบอน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 
ที่ตั้งโครงการ: 19/3 หมู่ที่ 2 ต.พานทอง อ.พานทอง อ.บ้านเก่า (บ้านมอญ) จ.ชลบุรี 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท สวนหนองบอน จำกัด
109 ม.8 ถ.บางนา-ตราด กม. 2.5 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0 2398 0027 ต่อ 1614 โทรสาร: 0 2399 2446
พื้นที่โครงการ: 765 ไร่
6. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2537
ที่ตั้งโครงการ: 60 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์: 0 3889 1151-3, 0 3889 1156-7 โทรสาร: 03889 1150
สถานที่ติดต่อ: บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
999/2 หมู่ 6 ศรีเจริญวิลล่า ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10271
โทรศัพท์: 0 2398 5321-4 โทรสาร: 0 2398 5320
พื้นที่โครงการ: 1,341 ไร่
7. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แอล พี เอ็น
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 7 เมษายน 2537
ที่ตั้งโครงการ: 199 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์: 0 2815 4965-8 โทรสาร: 0 2425 8305
สถานที่ติดต่อ: อาคารเล้าเป้งง้วน 333 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 8000 โทรสาร: 0 2618 8150
พื้นที่โครงการ: 186 ไร่
8. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บางบอนมินิแฟคตอรี่
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 11 เมษายน 2537
ที่ตั้งโครงการ: ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท บางบอนมินิแฟคตอรี่ จำกัด
679/48-49 ซ.ร่วมสุข ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2465 1319, 0 2465 0040 โทรสาร: 0 2466 3294
พื้นที่โครงการ: 71 ไร่ (ยังไม่มีการพัฒนา)
9. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 20 เมษายน 2537
ที่ตั้งโครงการ: ต.เชิงเนิน ต.กะพง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: 0 3861 1333, 0 3861 3571-80 โทรสาร: 0 3861 2812-3  http://www.irpc.co.th
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2649 7000
พื้นที่โครงการ: 4,335 ไร่
10. เขตประกอบการอุตสาหกรรม วงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่ และวงแหวนแสงประทีป
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 25 เมษายน 2537
ที่ตั้งโครงการ: ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2416 0456, 0 2416 0253 โทรสาร: 0 2897 3402 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท วงแหวนแสงประทีป จำกัด
16/789 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2416 0253, 0 2416 0456 โทรสาร: 0 2897 3402
พื้นที่โครงการ: 327 ไร่
11. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แก่งคอย (ทีพีไอ)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
ที่ตั้งโครงการ: ถ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระบุรี 18260
สถานที่ติดต่อ: บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ 26/56 ตึก TPI ถ.จันทร์ตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2678 5000, 0 2678 5100 โทรสาร: 0 2678 5001-5  http://www.tpigroup.co.th
พื้นที่โครงการ: 1,589 ไร่  (ยังไม่มีการพัฒนา)
12. เขตประกอบการอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540
ที่ตั้งโครงการ: 444 หมู่ 1 ถ.กบินทร์-โคราช (สาย 304) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์: 0 3720 4337-44 โทรสาร: 0 3720 4345
สถานที่ติดต่อ: บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
77/84 อาคารสินสาธร ชั้น 21 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0 2440 0900-3, 0 2440 0120 โทรสาร: 0 2440 0904   http://www.kabinburi.com 
พื้นที่โครงการ: 2,563 ไร่
13. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซันโยฉะเชิงเทรา
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537
ที่ตั้งโครงการ: 28/3 ม.1 ซ.วัดหนาม ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0 3859 3270-308 โทรสาร: 0 3859 3261
สถานที่ติดต่อ: 19 ซ.อุดมสุข (103) ถ.สุขุมวิท แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0 2301 2400 โทรสาร: 0 2398 4708  http://www.sue.co.th, www.sanyosue.com
พื้นที่โครงการ: 233 ไร่
14. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 
ที่ตั้งโครงการ: 196 ถ.พหลโยธิน กม.68 ต.ชะแมบ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 0 3572 1520-3 โทรสาร: 0 3527 1115   http://www.factoryland.co.th 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท วังจุฬาเรียลเอสเตท จำกัด
196 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 0 3572 1520-3 โทรสาร: 0 3527 1115   http://www.factoryland.co.th
พื้นที่โครงการ: 130 ไร่
15. เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 4 เมษายน 2538 
ที่ตั้งโครงการ: 119 หมู่ 4 ถ.ปลวกแดง-วังตาผิน-สะพานสี่ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์: 0 3895 5068 โทรสาร: 0 3895 5068 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด 129 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: 0 2643 0812, 0 2643 0828 ต่อ 694 โทรสาร: 0 2247 7924 
พื้นที่โครงการ: 891 ไร่
16. เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538
ที่ตั้งโครงการ: ถ.ทางหลวงหมายเลข 202 (บัวใหญ่-ชัยภูมิ) ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานที่ติดต่อ: บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
889 ตึกไทย ซี.ซี.ชั้น 29 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2210 0853 ต่อ 1111 โทรสาร: 0 2675 8318
พื้นที่โครงการ: 5,521 ไร่ (ยังไม่มีการพัฒนา)
17. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สินรัตนสตีล
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538 
ที่ตั้งโครงการ: 113/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0 3821 3996 โทรสาร: 0 3821 3996 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท สินรัตนสตีล จำกัด 20/13 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2415 3285, 0 2416 6202 โทรสาร: 0 2415 3285 
พื้นที่โครงการ: 330 ไร่ (ยังไม่มีการพัฒนา)
18. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538
ที่ตั้งโครงการ: 38 หมู่ 1 ถ.ประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์: 0 3729 1678
สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอกธาตรี จำกัด
2357 ชั้น 1 อาคาร FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2718 4700-44 ต่อ 2147 โทรสาร: 0 2718 4769-70
พื้นที่โครงการ: 1,436 ไร่ (ยังไม่มีการพัฒนา)
19. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยซูซูกิ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538
ที่ตั้งโครงการ: 31/1 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 0 2533 1160-9 โทรสาร: 0 2549 8221  http://www.thaisuzuki.co.th
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
31/1 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 0 2533 1160-9 โทรสาร: 0 2549 8221  http://www.thaisuzuki.co.th 
พื้นที่โครงการ: 199 ไร่
20. เขตประกอบการอุตสาหกรรม อัลฟา เทคโนโพลิส
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539
ที่ตั้งโครงการ: ต.บางเตย ต.วังตะเคียน ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท อัลฟา เทคโนโพลิส จำกัด 403 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2984 1300 ต่อ 600 โทรสาร: 0 2984 1327
พื้นที่โครงการ: 1,329 ไร่
21. เขตประกอบการอุตสาหกรรม เครือซิเมนต์ไทย เหมราช ระยอง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541
ที่ตั้งโครงการ: 222 หมู่ 10 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์: 0 3889 2222-3 โทรสาร: 0 3889 2224 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0 2586 2234-5, 0 2586 2693 โทรสาร: 0 2587 0694  http://www.siamland.net
พื้นที่โครงการ: 3,551 ไร่
22. เขตประกอบการอุตสาหกรรม โรจนะ ระยอง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2546
ที่ตั้งโครงการ: 3/7 หมู่ 2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง กม.57 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์: 0 3896 1868, 0 3896 1870-3 โทรสาร: 0 3896 1875
สถานที่ติดต่อ: บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
32/32 อาคารชิโนไทย ชั้น 11 ถ.อโศก แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2259 2402-3 โทรสาร: 0 2259 2394  http://www.rojana.com 
พื้นที่โครงการ: 2,080 ไร่
23. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 
ที่ตั้งโครงการ: ใกล้โครงการเคหะเมืองใหม่บางพลี ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
1 ซ.ลาดพร้าว 80 ต.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2932 7227 โทรสาร: 0 2932 7230  http://www.bkkfreetradezone.com
พื้นที่โครงการ: 993 ไร่
24. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
ที่ตั้งโครงการ: 999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0 4429 1333 โทรสาร: 0 4429 1723  http://www.navanakorn.co.th 
สถานที่ติดต่อ: บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0 4429 1333 โทรสาร: 0 4429 1723  http://www.navanakorn.co.th 
พื้นที่โครงการ: 1,567 ไร่
25. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลคานหาม ตำบลธนู ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 0 3533 0000-8 โทรสาร: 0 3533 0009   http://www.rojana.com
สถานที่ติดต่อ: บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด
32/32 อาคารชิโนไทย ชั้น 11 ถ.อโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2259 2402-3 โทรสาร: 0 2259 2394 3, 675 109  http://www.rojana.com
พื้นที่โครงการ: 3,675 ไร่

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th
Update: 2557 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม