//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2525
ที่อยู่: 49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: 0 3849 0941-8    โทรสาร: 0 38 49 0940
พื้นที่โครงการ: 3,556  ไร่ 
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,824 ไร่
- เขตประกอบการเสรี 979 ไร่
- พื้นที่สาธารณูปโภค 383 ไร่
- พื้นที่สีเขียว 370 ไร่
จำนวนโรงงาน: 140
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป: 47
- เขตประกอบการเสรี 1-2: 93 
จำนวนแรงงาน: 60,000 
ประเภทอุตสาหกรรม:
- ยานยนต์/ ชิ้นส่วนยานยนต์
- คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องครัว/อุปกรณ์/พลาสติกขึ้นรูป
- อุตสาหกรรมคลังสินค้าและบริการขนส่ง
- อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใย/สี/กระดาษการพิมพ์
- เครื่องปรับอากาศ/คอมเพรสเซอร์
- อาหารแปรรูป/เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
- ยิปซั่ม/อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร/กระจก
- โลหะ/ชิ้นส่วน
- อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
- ก๊าซธรรมชาติ/พลังงานไอน้ำ

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี หมวด ก-จ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี หมวด ฉ-ธ
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี หมวด น-ม
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี หมวด ย-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม