//

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี (Amata Nakorn Chonburi)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี (Amata Nakorn Chonburi)
จัดตั้งโดย: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 
วันที่ก่อตั้ง: 6 มีนาคม 2532 
ที่อยู่: 700 หมู่ 1, คลองตำหรุ, เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000, ประเทศไทย 
โทร:  +66 (0) 38 213007    แฟกซ์: +66 (0) 38 213700
อีเมล: marketing@amata.com    เว็บไซต์: http://www.amata.com/thai/home.php
จำนวนโรงงานรวม: 514 จำนวนลูกค้า ณ ปัจจุบัน (โรงงานที่เปิดดำเนินการ: 454,โรงงานระหว่าการก่อสร้าง: 30, โรงงานเซ็นสัญญา: 30)
จำนวนพื้นที่ ณ ปัจจุบัน:  3,020 ha, 18,873 ไร่ ระยะที่ 9 อยู่ในขั้นตอนการขยาย
เงินทุนจดทะเบียน: 81,587,502,589
พันธมิตรที่สำคัญ: ซีเมนส์ อิเล็กโทรวัตต์ ยูโนแคล ปตท อิโตชู ซีพีกรุ๊ป พีเอสการ์เดนส์ พีซีเอสซี
เคียวริตี้ ฯลฯ
สัญชาติ: 27
1. ญี่ปุ่น 60.46%
2. ไทย 17.36%
3. ยุโรป 7.11%
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3.77%
5. ไต้หวัน 3.56%
6. USA & Canada 3.14%
7. Asia Others 1.67%
8. ออสเตรเลีย & แปซิฟิก 1.26%
9. จีน 0.84%
10. อินเดีย & ตะวันออกกลาง 0.42%
11. อเมริกาใต้ 0.42% 
ธุรกิจหลัก: รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประเทศไทย (57 กม ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร)  นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร (เดิมชื่อบางปะกง 2) คือ นิคมอุตสาหกรรม ที่เป็นที่หนึ่งของบริษัท ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 57 กม. (35 ไมล์) ระหว่างทางพิเศษ ยกระดับบาง
นา-ตราด และ มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมนี้ สามารถเข้าถึง
กรุงเทพมหานคร และบริเวณชายฝั่งด้าน ตะวันออกได้โดยง่าย และได้ประโยชน์ จากการที่อยู่ใจกลาง
ย่านอุตสาหกรรม ชายฝั่งด้านตะวันออก และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน

ประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
1. ยานยนต์ (32.64%)
2. เหล็ก โลหะ พลาสติก(25.52%)
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า (14.02%)
4. สินค้าอุปโภค บริโภค (10.25%)
5. เคมีภัณฑ์ (9.83%)
6. บริการและสาธารณูปโภค (7.53%)
7. อื่นๆ (0.21%)

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด A
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด B
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด C
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด D
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด E
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด F-G
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด H
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด I-J
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด K
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด L-M
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด N-R
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด S
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด T
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี หมวด U-Z

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม