//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร

- นางจินดา  อิ้มพัฒน์   
234/15  ถนนประเวศน์เหนือ  ตำบลบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอนันต์  ภัทรประดิษฐ   
7/55  ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญส่ง  ฉัตรสุวรรณ   
2/347  ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุวรีย์  สุรธัชโรจน์   
28/8 ถนนธิตะจารี ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก.ฮ่อบริการ   
615/1  หมู่ที่  2  ตำบลโพทะเล  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมบัติ  มีสุด   
26/2  หมู่ที่  1  ตำบลรังนก  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
- นายจรัญ  คุ้มค่ำ   
135/3  หมู่ที่  4  ตำบลย่านยาว  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
- นายสุวรรณ์  เพชรพงศ์   
30  หมู่ที่  1  ตำบลรังนก  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
- ร้านณรงค์เซอร์วิส   
315  หมู่ที่  6  ตำบลท่าฬ่อ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
- นายประทีป  แท่งทอง   
64  หมู่ที่  9  ตำบลวังจิก  อำเภอโพธิ์ทับช้าง   จังหวัดพิจิตร
- นางมาลัย  ทองเพ็ง   
34  หมู่ที่  1  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม