//

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน

- นายบัญญัติ  ปะวัลละ   
613  หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ  อบอุ่นเชย   
243  หมู่ที่ 7 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ  อบอุ่นเชย สาขา1   
151/3 หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ  อบอุ่นเชย สาขา2   
61 หมู่ที่5  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท น้ำมันป่าซาง กรุ๊ป จำกัด   
154 ถนนลี้-ลำพูน ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท จิราภัณฑ์ จำกัด   
60/3 หมู่ที่1 ถนนลี้-ลำพูน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงษ์สุวรรณ  พันธุ์อุโมงค์   
22/1 หมู่ที่7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญศรี  ญานะ   
182 หมู่ที่1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวันชัย  อ้ายกอน   
178/2 หมู่ที่8 ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประมุข รัตนภาณุรักษ์   
424 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางศิริมา  บุญเป็ง   
161  หมู่ที่ 5  ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ลา จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เลิศพลัง 007 จำกัด   
1/1  ถนนเจริญตา   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม