//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท

- หจก. เจ้าพระยาชัยนาทบริการ   
335/2 ถนนพหลโยธิน  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบัณฑิต  ชลชาติภิญโญ   
269 หมู่ที่ 1  ถนนบรรจบวิถี  ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติ จิราวัฒนพงษ์   
237/14-15  ถนนชัยณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประพจน์  อินทรไทยวงศ์   
469/1  ถนนชัยนาท-อุทัย  ตำบลคุ้งสำเภา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประวิทย์  ตันอนุวงษ์สกุล   
694/3  ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายช้วน  วัฒนรัตน์   
8-10  ถนนวนาวัฬวิถี  ตำบลวัดสิงห์  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาทแก๊ส   
309/25 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางราตรี  อักษรศรี   
114 หมู่ที่ 6  ถนนสายเอเซีย  ตำบลท่าฉนวน  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพชรพล  ตันติเสรีรักษ์   
46 หมู่ที่ 4  ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวัชระ  พรหมทับทิม   
26 ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชนาธิป  หนูประเสริฐ   
9/1 ถนนหน้าพระลาน ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านแต้การไฟฟ้า   
141/19  หมู่ที่  4  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเซ็งเฮงพานิช   
260  ถนนชัยณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายนิพนธ์  อภิบาลพูลผล   
ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท
- ร้านวัชระแก๊ส   
26  ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
- ร้านเซ่งเฮงพานิช   
260  ถนนชัยณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
- ร้านโชคประเสริฐ   
21/7  ถนนภูวสุวรรณ  ตำบลวัดสิงห์  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท
- นายบัณฑิต  สุริยะเลิศกุล   
269  หมู่ที่  11  ถนนหันคาบ้านไร่  ตำบลหันคา อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม