//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย

- นายนำชัย  งอกงาม   
284/1 หมู่ที่ 1  ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณัฐพล  ธรรมธัญลักษณ์   
56/4 หมู่ที่ 4  ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศรชัย  สิทธิศักดิ์   
49/10 หมู่ที่ 1  ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพรชัย กรรณิกา    
226  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางปราณี  ธรรมธัญลักษณ์   
194-196 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  ศรีภัทรวิทย์   
553  ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย  ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิชัย  ธรรมธัญลักษณ์   
232 หมู่ที่ 2  ถนนศรีสัชนาลัย  ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงาภัณฑ์   
257  ถนนนรสิงห์ชมจันทร์  ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวศิรินา  ธรรมธัญลักษณ์   
114/9  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลินแก๊สและการเกษตร   
15-16  ถนนประชานุเคราะห์  ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  พรอำนวยทรัพย์   
132-133  ถนนศรีสัชนาลัย  ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสนองประชาโอสถ     
179  หมู่ที่  16  ตำบลโตนด  อำเภอคีรีมาศ  จังสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอุปถัมภ์พาณิชย์   
101/2  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านไร่  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านประเสริฐ   
106  หมู่ที่  5  ตำบลวัดเกาะ  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจิระกมล   
3  หมู่ที่  4  ตำบลหาดเสี้ยว  อำภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านทับเจริญแก๊ส   
226  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกระชงค์แก๊ส   
45/3  หมู่ที่  4  ถนนสิงห์วัฒน์  ตำบลบ้านหลุม  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเอนกโอสถ   
590  หมู่ที่  1  ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านนางทราภรณื วงศ์เจริญพันธ์   
74  หมู่ที่  4  ตำบลสามพวง  อำเภอคิรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสหเรืองวัฒน์   
31/1  หมู่ที่  4  ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- น.ส.สมบูรณื  หงษ์ลอยฟ้า   
292/1  หมู่ที่  4  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายเมืองมล  เรืองเที่ยง   
136  หมู่ที่  2  ตำบลคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอรุณรัตน์   
10-11  หมู่ที่  1  ตำบลคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม