//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี

- นางอาภรณ์ เจริญลาภ    
72 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกรวิทย์ เหลืองไทรงาม    
142 หมู่ที่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี  ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางธัญญา ธีระพงษ์พันธุ์    
1/9 ถนนถีระวงษ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสังกาส ลือกุลวัฒนะชัย    
12/7 ถนนอัมพวา ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชแก๊สและน้ำมัน     
30/21 หมู่ที่ 3 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาย ทิพรัตนอุดมสุข    
93/12 หมู่1 ตำบลนายายอาม กิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธีระ กังวาน    
27/8 หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิชัย เอี่ยมประเสริฐสุข   
144 หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวอารยา พงษ์พานิช    
50 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางลลนา ริมราง   
44 หมู่ที่ 12  ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชม สวัสดิมงคล    
1/26 หมู่ที่ 5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวรพล เพไร    
10/2 หมู่ที่ 5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีแก๊ส    
118/8-9 หมู่ที่ 10 ถนนนิลจินดา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาแก๊ส   
1/35-36 ถนนเทศบาลสาย 4  ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเปรมมาส  ล.รัศมี   
349/1-2  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านมณีชัยการค้า   
62/2  หมู่ที่  4  ตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเกษตรบ้านอ่าง   
30/9  หมู่ที่  3  ตำบลอ่างคีรี  ตำบลมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเล็กบริการ   
231/3  หมู่ที่  1  ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เตือน   
9  หมู่ที่  8  ตำบลบางกะไชย  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจัน   
55/1  หมู่ที่  1  ตำบลหนองชิ่ม  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายพรศักดิ์  เกษมสิทธิ์   
56  หมู่ที่  5  ตำบลคมบาง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกัญญา   
44/1  หมู่ที่  3  ตำบลหนองชิ่ม   อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเพลินพิศ   
2  หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสองพี่น้องค้าวัสดุ   
18/3  หมู่ที่  8  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านป้าลิ   
37/1  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อ  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เช้า   
34/1  หมู่ที่  4  ตำบลคลองนารายณื  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านคนึงนิจ   
59/5  หมู่ที่  7  ตำบลสนามไชย  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ช. ชำตาเรือง   
32/5  หมู่ที่  7  ตำบลคลองพลู  กิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชัยยงค์   
71/2  หมู่ที่  8  ตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านธีรวัฒน์แก๊ส   
2/57  หมู่ที่  10  ตำบลพลวง  กิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านป้าสมหมาย   
33/9  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาวัว  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเรวดี   
24/5  หมู่ที่  5  ตำบลพลวง  กิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอวยชัย   
50  หมู่ที่  5  ถนนสุขาภิบาล  ตำบลพลิ้ว  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอี๊ด   
13/1  หมู่ที่  2  ถนนพระยาตรัง  ตำบลพลอยแหวน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เล็ก   
95/1  หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมเกียรติ  หิรัญรังษี   
207/1  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านบวบเกษตร   
13/2  หมู่ที่  8  ตำบลท่าหลวง  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านทองใบ   
49/4  หมู่ที่  6  ตำบลสนามไชย  อำเภอนายาอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรัตนไพศาลการเกษตร   
66/10  หมู่ที่  7  ตำบลพลวง   กิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเอนก   
26  หมูที่  7  ตำบลสนามไชย  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสำเนาว์   
7/3  หมู่ที่  8  ตำบลรำพัน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางสาวประกายแก้ว วารนิช   
70/1  หมู่ที่  8  ตำบลวังโตนด   อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพจน์แก๊ส   
57  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านบอยแก๊ส   
42  หมู่ที่  6  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศิริรุ่งเรือง   
28/3  หมู่ที่  10  ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านคลองพลูแก๊ส   
15/15  หมู่ที่  4  ตำบลคลองพลู  กิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวิ   
26/41  หมู่ที่  1  ถนนพระยาตรัง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวารี   
4  หมู่ที่  2  ตำบลตรอกนอง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมพงษ์   
15/1 หมู่ที่  2  ตำบลมาบไพ  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านท่าช้างแก๊ส   
22/80  หมู่ที่  5  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศรียา   
46  หมู่ที่  9  ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศิริรุ่งเรือง   
19/2  หมู่ที่  12  ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจริญกิจซาวด์   
49/9-10  หมู่ที่  11  ถนนสุขุมวิท  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแสงประทีปการไฟฟ้า   
86/29  หมู่ที่  1  ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจิตรหนองคล้า   
1/3  หมู่ที่  9  ตำบลทุ่งเบญจา   อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายบุญธรรม  สุขจิตร   
31/1  หมู่ที่  2  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเล็ก   
4  หมู่ที่  9  ตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊ไม้   
4/1  หมู่ที่  10  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพรเจริญการไฟฟ้า   
86/13  หมู่ที่  1  ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรำพันเต้นท์   
36/2  หมู่ที่  9  ตำบลรำพัน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายฉัตรชัย สุขสิริรัตน   
27/1  หมู่ที่  3  ตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านผลพลูปิโตรเลียม   
38/1  หมู่ที่  4  ตำบลแสลง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสองห้อง   
25/1  หมู่ที่  7  ตำบลรำพัน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสุวรรณ  ปานบุญ   
40/4  หมู่ที่  8 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายผจญ  สิงห์น้อย   
31/5  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะขวาง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านมะเหมี่ยว   
222  ถนนศรีนวดิตถ์  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปรานาม   
44/2  หมูที่  5  ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเกษมแก๊ส   
12/7  ถนนอัมพา  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านทิพย์วัลย์   
43  หมู่ที่  8  ตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ้รัก   
30/3  หมู่ที่  9 ตำบลบางกะไชย  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.แก้วนิดบริการ     
24/2  หมู่ที่  1  ตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเดือนขวัญ   
4/37  หมู่ที่  2  ถนนรักศักดิ์ชมูล  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจรรยา   
84  หมู่ที่  10  ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมชายแก๊ส   
225  ถนนเทศบาลสาย 4  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวัลย์   
6  ถนนเทศบาลสาย 8  ตำบลขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกิมหยู   
39/1  หมู่ที่  2  ตำบลคมบาง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ้นกน้อย   
9/4  หมู่ที่  6  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจียมโฆสิต   
25/2  หมู่ที่  2  ตำบลบ่อ  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรุ่งธนกิจเจริญ   
15/2  หมู่ที่  5  ตำบลตะกาดเง้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านตี๋มะขาม   
187/4  หมู่ที่  1  ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจ่าอ๊อด   
19/1  หมู่ที่  10   ถนนสุขุมวิท  ตำบลคลองนารายณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเฟิรน์แก๊ส   
14/8  ซอยศรีจันทร์ 7  ถนนศรีจันทร์  ตำบลท่าใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกระทิงแก๊ส   
10/2  หมู่ที่  10  ตำบลพลวง  กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านใต้ฟ้า 2   
349/1-2  ถนนท่าเฉลบ  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.บัญชาแก้ว   
1/35-36  ถนนเทศบาลสาย 4  ตำบลขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพยูร   
74  หมู่ที่  5  ตำบลตำพรม  ตำบลขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสุจริต  สุขสิงห์   
10  หมู่ที่  2  ตำบลบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชาตรี   
3  หมู่ที่  2  ตำบลบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสถิตย์พรแก๊ส   
9/1  ถนนเทศบาลพัฒนา  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมใจ   
41/2  หมู่ที่  2  ตำบลวังใหม่  อำเภอนายามอมา  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสวัสดิ์พาณิชย์   
55/89  หมู่ที่  6  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสำเริง   
51/4  หมู่ที่  11  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเอกกวี   
13/5  หมู่ที่  9  ซอยวัดพลับพลา  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านซึ้งล่างแก๊ส   
2  หมู่ที่  5  ถนนสุขุมวิท  ตำบลวันยาว  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านละอองเฟอร์นิเจอร์   
11/15-16  หมู่ที่  8  ถนนพระยาตรัง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมิตาแก๊ส   
7/3  ถนนสุขุมวิท  ตำบลขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านโต๋ยมอเตอร์   
4/2  หมู่ที่  5  ตำบลวังแซ้ม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านฉัตรชัย   
138  หมู่ที่  7  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอกพกแก๊ส   
27/8  หมู่ที่  7  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเรณูแก๊ส   
70/1  หมู่ที่  9  ถนนจุลบรรพต  ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเสรี   
53  หมู่ที่  2  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชนาภา   
89/36  หมู่ที่  2  ถนนสุขุมวิท  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านทำเนียบแก๊ส   
79  หมู่ที่  3  ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เพลินแก๊ส   
44  หมู่ที่  12  ตำบลปากน้ำ  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านต๊อย   
55  ซอยศาลเจ้าหนองจอก ตำบลยายร้า  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมบัติจันทบุรีแก๊ส   
16/21  ถนนเทศบาล 2  ตำบลท่าใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านธนูการเกษตร   
38  หมู่ที่  8  ตำบลเกวียนหัก  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เพลิน    
11/3  หมู่ที่  3  ถนนมะขาม-ขลุง  ตำบลอ่างคีรี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้นเนตรจรัส   
52  หมู่ที่  13   ตำบลคลองนารายณื  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปลื้มกมล  วะณะชีพ   
35/10  หมู่ที่  2  ถนนมะขาม-ขลุง  ตำบลอ่างคีรี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊เฉล้ม   
9/9  หมู่ที่  2  ตำบลวันยาว  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอุดม   
29/30-34  หมู่ที่  3  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านคลองเตยแก๊ส   
415/55  หมู่ที่  11  ซอยคลองเตย  4 ถนนสุขุมวิท  ตำบลคลองนารายณื  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านตะวันออกแก๊ส   
72  ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตราด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ้พร   
36/31  หมู่ที่  4  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน   
94/2  ถนนศรีรองเมือง  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมคม  มอเตอร์   
13/1  หมู่ที่  1  ถนนขลุง-มะขาม  ตำบลวังสรรพรส  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.จันทบุรีแก๊ส   
118/8-9  หมู่ที่  11  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพิชัยการไฟฟ้า   
144  หมู่ที่  1  ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพานิชเริญ   
54-56  ถนนถีรวงษ์  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านอุดม  พร้อมเจริญ   
50/3  หมู่ที่  8  ตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านกรวิทย์  โลหะภัณฑ์   
142/2  หมู่ที่  1  ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านโชคบุญชู   
4/13  หมู่ที่  2  ตำบลจันทเขลม  กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจ๊โน   
30/4  หมู่ที่  3  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านผู้ใหญ่น้อง   
138/17  หมู่ที่  7  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์   
98/5  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม