//

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา

- นางศิริภรณ์  ธรรมสอน   
193 หมู่ที่3 ถนนประตูกอง ตำบลท่าวังกอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวราวุฒิ  หาลือ   
2/9  ถนนสุสาน  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศรีหล้า  มีทอง   
97/37 ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกัมปนาท ศิริพันธุ์   
14/12 ถนนในสถานีขนส่ง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญเที่ยง เครือมา   
24 หมู่ที่10 ตำบลแม่นาเรือ  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมชาย  ศรีชัยบุญสูง   
259 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเสน่ท์ จำปาแก้ว   
29 หมู่ที่7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสมพร  สุนันต้ะ   
60 หมู่ที่11 ถนนปง-เชียงคำ ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนพดล  สบบง   
27 หมู่ที่2 ถนนเชียงคำ-เทิง ตำบลสบบง กิ่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมนึก  วงศ์ใหญ่   
94 หมู่ที่5 บ้านสถาน ตำบลภูซาง กิ่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญธรรม  กองแก้ว   
28 หมู่ที่1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรเดช  ยอดผ่านเมือง   
36 หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวทัศนีย์  ลิขิตสันติธรรม   
46/4 หมู่ที่13 ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลธัมพาณิชย์   
180 หมู่ที่11 ถนนเชียงคำ-เทิง ตำบลสบบง กิ่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางขันคำ  นามใจ   
105 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใจ  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพรเทพ  วงศ์ไชย   
7  หมูที่ 12  ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลดงเจน กิ่ง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์  ดาวประเสริฐ   
51/1  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนงคราญ  วิไลรัตน์   
365  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอินสม เมืองมูล   
3 หมู่ที่3  ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกมล วันทนะ   
78 หมู่ที่13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม