//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต

- บริษัท คุณสงัดธุรกิจ จำกัด   
7/10-11 ถนนสุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทองสุข  ทิพย์วิชัย   
171  ถนนนาใน   ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอาหมาด  พลอยขาว   
73/13  หมู่ที่ 3   ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมนึก  เทียนประดับ   
23/167  หมู่ที่ 3  ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชยุต  พ่อค้า   
68  ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอุดมศักดิ์  ติ้วสิขเรศ   
120/4  หมู่ที่ 3  ถนนเทพกษัตรีย์   ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ  โภชนะ   
112/1  หมู่ที่ 3   ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมเกียรติ  ศรีรอด   
20/15  หมู่ที่ 10 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจรูญ ถิ่นเกาะยาว   
112/3  หมู่ที่ 5  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประจวบ  พิมพานัส   
94  ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอ้อย  ฤกษ์ถลาง   
2/35  ถนนศรีสุทัศน์   ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศุภโชค  เพียงโคกกรวด   
10/22  หมู่ที่ 2  ถนนเจ้าฟ้า  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชัยสิทธิ์  ศรีผยองศักดิ์   
16/2  ถนนโคกโตนด  ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจิดาภา  ทวีผล   
68/2  หมู่ที่ 7  ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนิมิตร  ศรีอักษร   
7  ถนนไสน้ำเย็น   ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมาน  แก้วรักษา   
90/5  หมู่ที่ 7   ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวบุษบง  นิลาวงษ์   
98  หมู่ที่ 2   ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุดา  มั่งคั่ง   
9/2  หมู่ที่ 8 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวลำดวน  เขม้นกิจ   
69/2  ถนนราษฎร์อุทิศ  200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนที  แซ่ตัน   
9/2  หมู่ที่ 3  ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจู้  อาจเมือง   
173/9  หมู่ที่ 1  ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกองกิจ  ลิ่มสืบเชื้อ   
22/3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม  ตำบลเก็ตโฮ่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายก้องสิน  ลิ่มสืบเชื้อ   
191 หมู่ 1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวประกายมาศ แซ่อึ้ง   
18 ถนนอ๋องซิมผ่าย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม