//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเกรียงไกร   
76 หมู่ที่1  ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสาคร  หันหวล   
28/7 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายคุณวุฒิ  บุญแสวง   
119  หมู่ที่ 2  ตำบลท่านา  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจโชคชัยตะกั๋วป่า   
30  ถนนเสนาราษฎร์  ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูติวัฒน์   
24/3 หมู่ 3 ถนนตะกั่วป่า-กะปง ตำบลบางใจ ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุริยัน  พลันการ   
7/2  หมู่ที่  2  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- น.ส.รุ่งกานต์  ศิริรักษ์   
15  หมู่ที่  1  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.พังงาสหการ   
9-11  ถนนประชุมมงคล  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายไพรัช  ว่องไว   
1/4  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายนพรัตน์  แก้วปรอท   
32  ถนนมนตรี  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางประภัสสร  อักษร   
11/1  หมู่ที่  3  ตำบลลำภี  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายอาสี  มงคลจามร   
8/2  หมู่ที่  2  ตำบลลำภี  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสนั่น  ประมวลการ   
1/12  หมู่ที่  4  ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายนิวัช  ว่องนิติธรรม   
31  หมู่ที่  2  ตำบลนบปริง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- น.ส.นิภา  สาระการ   
71/1  หมู่ที่  8  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางอาบี้บา  วาหะรักษ์   
13/1  หมู่ที่  5  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายอุทัย  หัสนีย์   
51/3  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายประชา  เงาะผล   
18  หมู่ที่  4  ตำบลบางเหรียง  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางนิตย์  แสงทอง   
10  หมู่ที่  7  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายประจิม  อุดม   
2  หมู่ที่  5  ตำบลถ้ำ  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางมูล  กิ่งแก้ว   
43  หมู่ที่  4  ตำบลนบปริ่ง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมจิต  เงาะผล   
35  หมู่ที่  8  ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  คุ้มภัย   
18/2  หมู่ที่  6  ตำบลนบปริ่ง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางจรรยา  ศุภรส   
13/1  หมู่ที่  8  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายอนันต์  โสสัน   
39/15  หมู่ที่  9  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายเส็ม  อ่าวลึกน้อย   
37/9  หมู่ที่  9  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมยศ  วาหะรักษ์   
9/1  หมู่ที่  6  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายรักษ์  ณ นคร   
43/2  หมู่ที่  3  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม